Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Sinh học
Khoa học và sự sống!
  

profile

webmail
album_hinh
giaotrinh
nghiencuukhoahoc

WebLinks

No weblink
Trang Chủ Giới Thiệu

35 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA SINH HỌC (1976 - 2011)

Khoa Sinh học được thành lập vào tháng 10 năm 1976. Số cán bộ lúc đầu khoảng 10 người gồm những cán bộ từ R về tiếp quản và cán bộ tại chỗ. Trong những năm đầu mới thành lập, Khoa vừa giảng dạy, vừa xây dựng lực lượng, vượt qua vô vàn khó khăn của những năm đầu giải phóng. Trải qua quá trình 35 năm thành lập, với sự đóng góp công sức của nhiều thế hệ Thầy Cô, Khoa Sinh học ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Hiện nay, Khoa có 28 cán bộ viên chức, trong đó có 20 giảng viên gồm 2 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 7 cử nhân và 8 chuyên viên. Có 4 giảng viên đang học nghiên cứu sinh, 7 giảng viên đang học thạc sĩ.

Khoa Sinh học có 3 tổ bộ môn: Di truyền - Tiến hóa - Thực vật - Sinh thái; Sinh lí - Sinh hóa - Vi sinh - Giáo học pháp và tổ Giải phẫu - Sinh lí người - Động vật.

Đọc thêm...
 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học