Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Sinh học
Khoa học và sự sống!
  

profile

webmail
album_hinh
giaotrinh
nghiencuukhoahoc

WebLinks

No weblink
Trang Chủ Cơ Cấu Tổ Chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA PDF. In Email

 


 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa : TS. Phạm Văn Ngọt

Phó Trưởng khoa : TS. Tống Xuân Tám

ThS. Nguyễn Ngọc Phương

 

 

CHI BỘ KHOA

Bí thư Chi bộ : TS. Tống Xuân Tám

 

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch: ThS. Quách Văn Toàn Em

Phó chủ tịch: ThS. Nguyễn Ngọc Phương

Ủy viên: CN Hà Thị Bé Tư

 

 

CÁC TỔ BỘ MÔN


TỔ SINH HÓA - VI SINH - PP DẠY HỌC

Tổ trưởng  : ThS. Nguyễn Ngọc Phương

Giảng viên : ThS. Phan Thị Thu Hiền

ThS. Lê Phan Quốc

TS. Nguyễn Minh Hiệp

ThS. Trần Thị Minh Định

ThS. Nguyễn Thiện Phú

CN. Phạm Thị Ngọc Thúy

Chuyên viên : CN. Hoàng Thị Nhung

CN. Trần Thị Kim Oanh

 

TỔ DI TRUYỀN - SINH THÁI - SINH LÝ - THỰC VẬT

Tổ trưởng  : TS. Phạm Văn Ngọt

Tổ phó : ThS. Quách Văn Toàn Em

Giảng viên :   TS. Trần Thị Tường Linh

ThS. Nguyễn Thị Hằng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

ThS. Lương Thị Lệ Thơ

ThS. Nguyễn Thị Như Hoa

ThS. Đỗ Thành Trí

Chuyên viên : Nguyễn Thị Ngà

CN. Trần Thị Ngọc Dung

CN. Bế Vân Đài

CN. Hồ Thị Mỹ Linh


TỔ GIẢI PHẪU - SINH LÝ NGƯỜI - ĐỘNG VẬT

Tổ trưởng  : TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

Giảng viên : ThS. Ngô Thị Lan

TS. Tống Xuân Tám

ThS. Trương Văn Trí

ThS. Trần Thị Phương Dung

ThS. Võ Văn Thanh

Chuyên viên : CN. Hà Thị Bé Tư

CN Trần Quốc Thắng Hoa

 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học