Get Adobe Flash player

 

 

Website Liên kết

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

BỘ PHẬN TUYÊN GIÁO

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Yến Nam Phó Bí thư Đảng ủy Phụ trách bộ phận
2 Nguyễn Ngọc Khá Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Ủy viên
3 Huỳnh Công Ba Đảng ủy viên Ủy viên
4 Bùi Trần Quỳnh Ngọc Đảng ủy viên Ủy viên
5 Dương Minh Thành Đảng ủy viên Ủy viên

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành trường đại học trọng điểm của cả nước là cơ hội lớn, đồng thời cũng là thách thức lớn đối với tập thể Nhà trường. Chúng ta hi vọng với sự quan tâm sâu sát của các cấp uỷ Đảng, của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với sự đồng thuận và quyết tâm cao của lãnh đạo Trường cũng như của toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ có bước phát triển mới trong tương lai để thực hiện sứ mạng cao cả “là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam, đảm bảo có uy tín với trình độ và chất lượng cao về các sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học Giáo dục-Sư phạm”.

 

Đọc thêm...

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

ỦY BAN KIỂM TRA

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Khá Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Chủ nhiệm UBKT
2 Huỳnh Công Ba Đảng ủy viên Phó CN UBKT
3 Nguyễn Kỷ Trung Đảng ủy viên Ủy viên
4 Phạm Chung Thủy Phó BTCB Phòng TCHC Ủy viên
5 Lữ Thành Trung Đảng viên Ủy viên

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ PHẬN CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Trung

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy

Phụ trách bộ phận

2

Lâm Thanh Minh

Đảng ủy viên

Ủy viên

3

Nguyễn Kỷ Trung

Đảng ủy viên

Ủy viên

4

Lê Thành Thái

Đảng ủy viên

Ủy viên

5

Nguyễn Ngọc Tài

Đảng ủy viên

Ủy viên

Số lượt truy cập