Get Adobe Flash player

Biểu mẫu - Văn bản - Đoàn TN - 2016-2017

Kế hoạch số 210-KH/ĐTN-BTG v/v Tổ chức Cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Kế hoạch số 210-KH/ĐTN-BTG ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Đoàn Trường v/v Tổ chức Cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Thông báo số 176-TB/ĐTN-VP Về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt đợt 1, năm học 2016 - 2017

Thông báo số 176-TB/ĐTN-VP ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt đợt 1, năm học 2016 - 2017

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI HỌC KỲ I, NĂM HỌC: 2016-2017

Các bài viết khác...

Chuyên Mục