Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Đào tạo Liên kết đào tạo
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
Lịch thi kết thúc học phần Triết học Đợt 1 - Khóa 29 PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 00:00

Lịch thi, danh sách dự thi học phần Triết học.

Khối ngành Khoa học tự nhiên và công nghệ. Xem file

Khối ngành Khoa học xã hội - nhân văn. Xem file

 
Lịch thi kết thúc học phần - Khóa 28 PDF. In Email
Thứ sáu, 09 Tháng 11 2018 00:00

Lịch thi kết thúc học phần Đợt 5 (Từ ngày16/11 đến 24/11/2018) - Khóa 28. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần Đợt 4 - Khóa 28. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần Đợt 3 - Khóa 28. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần Đợt 2 - Khóa 28. Xem file

 
Kế hoạch đào tạo PDF. In Email
Thứ sáu, 02 Tháng 11 2018 17:10

Kế hoạch đào tạo Khóa 29 (2018-2020). Xem file

 
Lịch học Đợt 1 - Khóa 29 - Thạc sĩ PDF. In Email
Thứ sáu, 02 Tháng 11 2018 00:00

Lịch học Đợt 1 (các môn chung), cao học khóa 29. Xem file

Danh sách phân chia lớp Triết học. Khối ngành Khoa học Tự nhiên. Xem file

Danh sách phân chia lớp Triết học. Khối ngành Khoa học Xã hội và Ngoại ngữ. Xem file

Danh sách phân chia lớp Tiếng Anh. Xem file

 
Kết quả thi Tiếng Anh, Triết học, Đợt tháng 5/2018 - Khóa 28 PDF. In Email
Thứ hai, 02 Tháng 7 2018 00:00

Kết quả thi Tiếng Anh, Đợt tháng 5/2018 - Khóa 28. Xem file

Kết quả thi Triết học, Đợt tháng 5/2018 - Khóa 28. Xem file

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2


 Truy cập