Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Tổ Ngoại ngữ
Division of Foreign Languages
  
webmail

Lịch công tác

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Liên Kết Web

Trang Chủ Chương Trình Đào Tạo
Tổ Ngoại ngữ - Chương trình đào tạo
POST TEST 2013 PDF. In Email
Thứ ba, 18 Tháng 2 2014 09:21

Official Post Test

Answer Key

Listening post test

 
LỊCH HỌC HK2 NĂM HỌC 2013-2014 PDF. In Email
Thứ hai, 06 Tháng 1 2014 03:40

tải tại đây

 
LỊCH DẠY TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HK2 NĂM HỌC 2013-2014 PDF. In Email
Thứ hai, 06 Tháng 1 2014 03:32

tải tại đây

 
Tóm Tắt Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Chuyên Ngành PDF. In Email

Chương trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho SV có nguyện vọng nghiên cứu tiếng Anh chuyên ngành phù hợp với ngành đào tạo của SV ở trình độ tiền trung cấp trở lên.

Mỗi chương trình tiếng Anh chuyên ngành gồm 2 học phần tự chọn tự do: HP1 và HP2. Nội dung đào tạo của hai học phần này độc lập với nhau nên SV có thể chọn HP1 hoặc/và HP2.

 

 1. Tiếng Anh chuyên ngành Toán (English for Mathematics)
 2. Tiếng Anh chuyên ngành Tin (English for Information Technology)
 3. Tiếng Anh chuyên ngành Lý (English for Physics)
 4. Tiếng Anh chuyên ngành Hóa (English for Chemistry)
 5. Tiếng Anh chuyên ngành Sinh (English for Biology)
 6. Tiếng Anh chuyên ngành Văn & Việt Nam học (English for Philology & Vietnamese Studies)
 7. Tiếng Anh chuyên ngành Sử (English for History)
 8. Tiếng Anh chuyên ngành Địa (English for Geography)
 9. Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Thể chất (English for Physical Education)
 10. Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Tiểu học (English for Primary Education)
 11. Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Mầm non (English for Preschool Education)
 12. Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Chính trị (English for Political Education)

 

Tiếng Anh chuyên ngành Toán HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng nhằm cung cấp những kiến thức tiếng Anh trong lĩnh vực toán học như một phương tiện giúp sinh viên tiếp cận, truy cập và nghiên cứu những sách báo, tài liệu chuyên ngành Toán bằng tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh như một phương tiện giao tiếp trong chuyên ngành của mình

Tiếng Anh chuyên ngành Tin HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dưng với 6 bài giảng nhằm phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề trong phạm vi chuyên ngành, qua đó cung cấp cho người học khoảng 200 thuật ngữ  và những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng  nhiều trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Tiếng Anh chuyên ngành Lý HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 6 bài giảng để phát triển kiến thức về Tiếng Anh và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề trong phạm vi chuyên môn, qua đó cung cấp cho người học khoảng 200 thuật ngữ  chuyên ngành và những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng  nhiều trong lĩnh vực Vật lý.

Tiếng Anh chuyên ngành Hóa HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng để phát triển kiến thức về Tiếng Anh và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề trong phạm vi chuyên môn, qua đó cung cấp cho người học khoảng 200 thuật ngữ  chuyên ngành và những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng  nhiều trong lĩnh vực hóa học đại cương, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa sinh và hóa môi trường.

Tiếng Anh chuyên ngành Sinh HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng để phát triển kiến thức về Tiếng Anh và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề trong phạm vi chuyên môn, qua đó cung cấp cho người học khoảng 200 thuật ngữ  chuyên ngành và những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng  nhiều trong lĩnh vực sinh học đại cương, và trong giới động vật, thực vật.

Tiếng Anh chuyên ngành Văn và Việt Nam học HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng nhằm cung cấp lượng từ vựng cơ bản nhất về tiếng Anh chuyên ngành ngữ văn và cung cấp kiến thức Ngữ Pháp cơ bản và ở một mức nâng cao hơn trong kỹ năng viết (học thuật) và nói (chủ yếu là thuyết trình – presentation). Học phần còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc hiểu ở từng bài học, các bài đọc hiểu vừa cung cấp từ vựng, rèn luyện ngữ pháp thông qua các mẫu câu, vừa cung cấp kiến thức chuyên ngành. Mỗi bài đọc hiểu gắn liền với một chủ đề liên quan đến kiến thức chuyên ngành: ngữ văn là gì? Các kỹ năng của một giáo viên ngữ văn; quản lý một lớp học ngữ văn.

Tiếng Anh chuyên ngành Sử HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng giúp sinh viên học được kiến thức về tiếng Anh để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lịch sử Việt Nam và thế giới. Các chủ đề chính trong học phần này bao gồm: lịch sử Việt Nam, lịch sử vương quốc Anh, và các cuộc chiến tranh nổi tiếng trên thế giới.

Tiếng Anh chuyên ngành Địa HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng nhằm cung cấp lượng từ vựng cơ bản nhất về tiếng Anh chuyên ngành Địa lý và cung cấp kiến thức Ngữ Pháp cơ bản và ở một mức nâng cao hơn trong kỹ năng viết (học thuật) và nói (chủ yếu là thuyết trình – presentation). Học phần còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc hiểu ở từng bài học, các bài đọc hiểu vừa cung cấp từ vựng, rèn luyện ngữ pháp thông qua các mẫu câu, vừa cung cấp kiến thức chuyên ngành. Mỗi bài đọc hiểu gắn liền với một chủ đề liên quan đến kiến thức chuyên ngành: Địa lý là gì? Các kỹ năng của một giáo viên Địa lý.

Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Thể chất HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng nhằm cung cấp lượng từ vựng cơ bản nhất về tiếng Anh chuyên ngành Gíáo Dục Thể Chất và cung cấp kiến thức Ngữ Pháp cơ bản. Học phần còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc hiểu ở từng bài học, các bài đọc hiểu vừa cung cấp từ vựng, rèn luyện ngữ pháp thông qua các mẫu câu, vừa cung cấp kiến thức chuyên ngành. Mỗi bài đọc hiểu gắn liền với một chủ đề liên quan đến kiến thức chuyên ngành: giáo dục thể chất là gì? Các môn thể thao; mô tả cách chơi một số môn thể thao và cách tính điểm.

Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Tiểu học HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng nhằm cung cấp lượng từ vựng cơ bản nhất về tiếng Anh chuyên ngành Gíáo Dục Tiểu Học và cung cấp kiến thức Ngữ Pháp cơ bản và ở một mức nâng cao hơn trong kỹ năng viết (học thuật) và nói (chủ yếu là thuyết trình – presentation). Học phần còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc hiểu ở từng bài học, các bài đọc hiểu vừa cung cấp từ vựng, rèn luyện ngữ pháp thông qua các mẫu câu, vừa cung cấp kiến thức chuyên ngành. Mỗi bài đọc hiểu gắn liền với một chủ đề liên quan đến kiến thức chuyên ngành: giáo dục tiểu học là gì? Các kỹ năng của một giáo viên tiểu học; quản lý một lớp học tiểu học; Đặc điểm của học sinh Tiểu học.

Tiếng Anh chuyên ngành Mầm non HP1 & HP2. Học phần được xây dựng với 5 bài giảng để phát triển kiến thức về Tiếng Anh và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề trong phạm vi chuyên môn, qua đó cung cấp cho người học khoảng 200 thuật ngữ  chuyên ngành và những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng  nhiều trong lĩnh vực giáo dục Mầm non.

Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Chính trị HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 6 bài giảng nhằm cung. Sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức về từ vựng và ngữ pháp trong tiếng Anh để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tình hình chính trị Việt Nam và thế giới. Sinh viên còn được phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, và dịch thuật thông qua các chủ đề chính trong bao gồm: hệ thống chính trị, nền kinh tế Anh, Mỹ, và các vấn đề lớn trên thế giới.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 05 Tháng 5 2011 03:41
 
Tóm Tắt Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngoại Ngữ Đại Cương PDF. In Email

–     Chương trình ngoại ngữ đại cương là bắt buộc đối với toàn bộ SV các khoa thuộc các ngành sư phạm không chuyên ngữ hệ chính quy, chính quy địa phương và cử nhân ngoài sư phạm.

–     Chương trình ngoại ngữ đại cương được tổ chức với các ngoại ngữ: Anh, Hoa, Pháp, và Nhật.

 

1. Tiếng Anh

Tiếng Anh Tổng quát HP1 (4 tín chỉ). Dành cho SV đã hoàn thành chương trình tiếng Anh phổ thông (hệ 7 năm), hoặc trình độ tiếng Anh sơ cấp (Bằng A). Học phần được xây dựng bắt đầu với phần ôn tập cách phát âm cùng với 4 bài giảng nhằm hệ thống và củng cố những kiến thức tiếng Anh tổng quát, ưu tiên phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ tiền trung cấp qua những chủ đề có liên quan đến cuộc sống hàng ngày.

Tiếng Anh Tổng quát HP2 (3 tín chỉ). Dành cho SV đã học tiếng Anh Tổng quát HP1. Học phần được xây dựng với 4 bài giảng tiếp theo học phần 1 tiếng Anh Tổng quát - nhằm cung cấp những kiến thức nâng cao về từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ tiền trung cấp các kỹ năng được phát triển thông qua các chủ đề mở rộng về con người, sinh hoạt xã hội, lãnh vực ngành nghề, giải trí ...Các hình thức thảo luận theo cặp, theo nhóm; bước đầu rèn luyện cho sinh viên cách trình bày ý kiến, quan điểm của mình bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh Tổng quát HP3 (3 tín chỉ). Dành cho SV đã học tiếng Anh Tổng quát HP2. Học phần được xây dựng với 4 bài giảng tiếp theo học phần 2 tiếng Anh Tổng quát - nhằm cung cấp những kiến thức nâng cao về từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ trung cấp. Các kỹ năng ngôn ngữ được nâng cao với các chủ đề mở rộng về con người, sinh hoạt xã hội, lãnh vực ngành nghề, giải trí ...Các hình thức làm việc theo cặp và thảo luận nhóm; được phát triển nhằm nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên.

 

2. Tiếng Hoa

Tiếng Hoa HP1 (4 tín chỉ). Dành cho SV bắt đầu làm quen và học tiếng Hoa. Học phần được xây dựng với 10 bài giảng khoảng 200 từ vựng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống ngữ âm , chữ viết và những từ ngữ giúp người học có được những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với những câu đàm thoại, những chủ điểm đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.

Tiếng Hoa HP2 (3 tín chỉ). Dành cho SV đã học tiếng Hoa HP1. Học phần được xây dựng với 8 bài giảng khoảng 200 từ vựng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng được phát triển với các chủ đề mở rộng về con người, sinh hoạt xã hội, lãnh vực ngành nghề, giải trí ...qua hình thức học nhóm. Bước đầu rèn luyện cho sinh viên trình bày ý kiến, quan điểm của mình.

Tiếng Hoa HP3 (3 tín chỉ). Dành cho SV đã học tiếng Hoa HP2. Học phần được xây dựng với 7 bài giảng khoảng 200 từ vựng nhằm hoàn thiện kiến thức tiếng Hoa  ở trình độ tiền trung cấp với  những cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn cùng với lượng từ vựng liên quan đến nhiều lĩnh vực xã hội và việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ.

 

3. Tiếng Pháp

Tiếng Pháp HP1 (4 tín chỉ). Dành cho SV bắt đầu làm quen và học tiếng Pháp. Học phần được xây dựng gồm 6 bài nhằm giúp sinh viên xây dựng được vốn từ vựng cơ bản cần thiết, đọc hiểu các câu đàm thoại đơn giản, dịch được những câu, đoạn văn ngắn từ tiếng Việt sang tiếng Pháp từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và viết được các loại câu đơn giản. Nội dung của học gồm tìm hiểu tiếng Pháp (hệ thống phát âm, từ vựng và ngữ pháp), tự giới thiệu mình, làm quen (hỏi hoặc cung cấp những thông tin cá nhân đơn giản), giới thiệu người thứ ba, gia đình, và tổ chức thời gian cho mình.

Tiếng Pháp HP2 (3 tín chỉ). Dành cho SV đã học tiếng Pháp HP1. Học phần được xây dựng gồm 5 bài nhằm giúp sinh viên được tiếp tục rèn luyện, củng cố và nâng cao các kỹ năng nghe, đọc, viết theo các chủ điểm trong chương trình dạy; có thể gọi điện xin cuộc hẹn, xác định được không gian và thời gian, mời bạn đi nhà hàng, đi chơi hay cho lời khuyên về thể thao, sức khỏe và thời trang.

Tiếng Pháp HP3 (3 tín chỉ). Dành cho SV đã học tiếng Pháp HP2. Học phần được xây dựng gồm 5 bài nhằm giúp sinh viên nghe nói đọc viết thành thạo theo các chủ điểm trong chương đã học; và đạt được trình độ tương đương chứng chỉ quốc gia trình độ A môn tiếng Pháp

 

4. Tiếng Nhật

Tiếng Nhật HP1 (4 tín chỉ). Dành cho SV bắt đầu làm quen và học tiếng Nhật. Học phần được xây dựng gồm 12 bài nhằm giúp sinh viên đọc và viết được bảng chữ Hiragana và Katakana ; đọc, viết và sử dụng được khoảng 50 chữ kanji ; hiểu và có thể sử dụng các từ vựng, mẫu câu ở mức độ vỡ lòng sơ cấp ; sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp trong các tình huống khi giới thiệu về bản thân, giới thiệu về gia đình, đi mua đồ, hỏi đường, kể về một chuyến đi chơi, … ; sử dụng tiếng Nhật để viết đoạn văn ngắn miêu tả căn phòng, trường học, thành phố, … ; và đọc và dịch được các câu văn, các đoạn văn ngắn.

Tiếng Nhật HP2 (3 tín chỉ). Dành cho SV đã học tiếng Nhật HP1. Học phần được xây dựng gồm 14 bài nhằm giúp sinh viên tiếp tục rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc, viết và sử dụng được khoảng 100 chữ kanji; hiểu và có thể sử dụng các từ vựng, mẫu câu ở mức độ sơ cấp; sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp và viết trong các tình huống : xin phép, yêu cầu, diễn tả vầ kinh nghiệm bản thân, thuật lại lời nói của người khác, ước muốn của bản thân, … ; đọc và dịch được các câu văn, các đoạn văn ngắn có nội dung liên quan đến các đề tài trên.

Tiếng Nhật HP3 (3 tín chỉ). Dành cho SV đã học tiếng Nhật HP2. Học phần được xây dựng gồm 14 bài nhằm giúp sinh viên tiếp tục rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ; đọc, viết và sử dụng được khoảng 150 chữ kanji ; hiểu và có thể sử dụng các từ vựng, mẫu câu ở mức độ sơ cấp ; sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp và viết trong các tình huống : hỏi thăm, quan tâm, dự định, sai khiến, xin lỗi,  … ; đọc và dịch được các câu văn, các đoạn văn ngắn có nội dung liên quan đến các đề tài trên.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 5 2011 15:25
 
 Tin Đào Tạo 

Tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ

  Tầm quan trọng của môn ngoại ngữ Trong thời kỳ hội nhập và với xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì ngoại ngữ - phổ biến là tiếng Anh -  có một vai trò vô cùng quan trọng. Vì thế, Đảng và...
 

 Thông báo Họp 

KIỂM TRA GIỮA KÌ BỔ SUNG

Những sinh viên học phần II không tham dự kiểm tra giữa kỳ CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG (đã gửi đơn lên Văn phòng Tổ Ngoại Ngữ) sẽ được kiểm tra bổ sung vào 08 giờ 30 sáng ngày thứ 6 16.5.2014. Đề...
 

 Trực Tuyến 

Hiện có 1229 khách Trực tuyến

bogddt
1275359468_Book
1275359498_adept_installer
Bộ GD & ĐT
Cục ĐT với nước ngoài
Giáo Trình
Học Qua Bài Hát
Thư Viện Phần Mềm
Từ điển Oxford