Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Tổ Ngoại ngữ
Division of Foreign Languages
  
webmail

Lịch công tác

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Liên Kết Web

Trang Chủ Biểu Mẫu
Tổ Ngoại ngữ - Biểu Mẫu
PDF Print E-mail

TRƯỜNG ĐHSP TPHCM                          Lớp cải thiện:…………….….……...……….………...

TỔ NGOẠI NGỮ                                     Số biên lai:…………….......…. Ngày: ……………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN HỌC PHẦN

Họ và tên: …………………….................................……… MSSV: ……….....…......…………..

Khoa: …………....... Lớp: ……….  hệ [  ] CQ    [  ] CNNSP    [ ] CQĐP

TÊN MÔN HỌC

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ/ ĐVHT

SỐ TIỀN
Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ:                      TP.HCM, ngày ….. tháng ….. năm 20

Sinh viên ký tên & ghi rõ họ tên


Ghi chú: Sinh viên đem phiếu đăng ký này đến nộp tiền tại phòng KHTC của Trường.

Sinh viên nộp lại phiếu đăng ký này và biên lai thu tiền cho văn phòng Tổ NN.


PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ

GIẤY GIỚI THIỆU

Sinh viên: ..............................................  MSSV: ..................................

Khoa: .................................... hệ [  ] CQ    [  ] CNNSP    [ ] CQĐP

Học cải thiện học phần: ...................................  Môn: .......................................

Tại lớp: ...................................... do giáo viên:................................................ phụ trách.

Đề nghị giáo viên bổ sung vào danh sách lớp quản lý chuyên cần và tạo điều kiện cho SV học tập tốt.

* Kiểm tra đánh giá quá trình theo danh sách lớp .................................................

Kết quả đánh giá quá trình: ............(....%);........(....%);...........(....%);..........(....%)

* Kiểm tra đánh giá cuối kỳ theo hệ .................................................

Kết quả đánh giá cuối kỳ: ..................................................

Ngày …… tháng …… năm 20

Giáo vụ TNN

 
Print
TRƯỜNG ĐHSP TPHCM
TỔ NGOẠI NGỮ
Lớp trả nợ: …………...….…………….………...
Số biên lai:…….…………. Ngày: ……………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN CHƯA ĐẠT

Họ và tên: …………………….................................……… MSSV: ……….....…......…………..
Khoa: …………....... Lớp: ………. hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP
TÊN MÔN HỌC
HỌC PHẦN
SỐ TÍN CHỈ/ ĐVHT
SỐ TIỀN
 

 

 


Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ:                       TP.HCM, ngày ….. tháng ….. năm 20
Sinh viên ký tên & ghi rõ họ tênGhi chú: - Sinh viên đem phiếu đăng ký này đến nộp tiền tại phòng KHTC của Trường.
- Sinh viên nộp lại phiếu đăng ký này và biên lai thu tiền cho văn phòng Tổ NN để nhận giấy giới thiệu vào lớp học.

PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ

GIẤY GIỚI THIỆU

Sinh viên: .............................................. MSSV: ..................................
Khoa: .................................... hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP
Học trả nợ học phần: ................................... Môn: .......................................
Tại lớp: ...................................... do giáo viên:................................................ phụ trách.
Đề nghị giáo viên bổ sung vào danh sách lớp quản lý chuyên cần và tạo điều kiện cho SV học tập tốt.
* Kiểm tra đánh giá quá trình theo danh sách lớp .................................................
Kết quả đánh giá quá trình: ............(....%);........(....%);...........(....%);..........(....%)
* Kiểm tra đánh giá cuối kỳ theo hệ .................................................
* SV lưu ý: khi dự thi kết thúc học phần SV phải theo dõi lịch thi và phòng thi ở Khoa chủ quản của mình, phải thi đúng hệ và đúng Khoa của mình.
Ngày …… tháng …… năm 20
Giáo vụ TNN
 
PDF Print E-mail

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI NGOẠI NGỮ (.doc)

(dành cho ngoại ngữ đại cương học phần 1)

Kính gửi: Tổ Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh
Em tên là: ………………………………………………………………, khoa ………………
hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP, MSSV: ………………………………………………
Em đã đăng ký ngoại ngữ tiếng ……………………….. ở lớp …………………………………
vào thứ ……………. (tiết ……- ……) do GV …………………………………………… phụ trách.
Nay em có nguyện vọng đổi từ ngoại ngữ ……………… sang ngoại ngữ ……………… .

Đề nghị Tổ Ngoại ngữ xem xét giải quyết. Xin cảm ơn.

TP.HCM, ngày …….. tháng ……. năm ………

Người làm đơn, (ký tên & ghi rõ họ tên)

 

 


PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ

Ngày nhận đơn: ……………………………………… [ ] đã giải quyết

Kết quả xử lý: .............................................................................................

Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ:
 
PDF Print E-mail
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ (.doc)

Kính gửi: Tổ Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh

Em tên là: ………………………………………………………………, khoa ………………

hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP, MSSV: ……………………………………

Nay em có nguyện vọng phúc khảo kết quả thi cuối kỳ của

[ ] chương trình ngoại ngữ đại cương tiếng: …………………….., học phần ……………
[ ] chương trình tiếng Anh chuyên ngành …………………………, học phần ……………
Ngày thi: ngày ……… tháng …… năm ………; Phòng thi: …………………………

Kính mong Tổ Ngoại ngữ xem xét giải quyết. Em xin chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày ………tháng ……. năm ………
Người làm đơn, (ký tên và ghi rõ họ tên)
PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ
Ngày nhận đơn: ……………………….. [ ] đã giải quyết
Kết quả xử lý: .............................................................................................
Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ:
 
 Tin Đào Tạo 

Tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ

  Tầm quan trọng của môn ngoại ngữ Trong thời kỳ hội nhập và với xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì ngoại ngữ - phổ biến là tiếng Anh -  có một vai trò vô cùng quan trọng. Vì thế, Đảng và...
 

 Thông báo Họp 

KIỂM TRA GIỮA KÌ BỔ SUNG

Những sinh viên học phần II không tham dự kiểm tra giữa kỳ CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG (đã gửi đơn lên Văn phòng Tổ Ngoại Ngữ) sẽ được kiểm tra bổ sung vào 08 giờ 30 sáng ngày thứ 6 16.5.2014. Đề...
 

 Trực Tuyến 

We have 1531 guests online

bogddt
1275359468_Book
1275359498_adept_installer
Bộ GD & ĐT
Cục ĐT với nước ngoài
Giáo Trình
Học Qua Bài Hát
Thư Viện Phần Mềm
Từ điển Oxford