Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
V/v nhắc nhở việc gửi thời khóa biểu học kỳ 2 PDF 打印 E-mail
周三, 2012年 02月 08日 01:26

Ngày 09/01/2012, Phòng Thanh tra đào tạo đã trình Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm học và đã gửi đến các đơn vị. Theo đó, trong công tác kiểm tra kế hoạch giảng dạy, phòng Thanh tra đào tạo đề nghị các Khoa gửi thời kế hoạch giảng dạy kịp thời  để chúng tôi có cơ sở kiểm tra. Học kỳ 2 năm học 2011-2012 đã bắt đầu. Tuy nhiên, đến nay Phòng chỉ nhận được kế hoạch giảng dạy của khoa Trung, khoa Nga, khoa GDĐB. Phòng TTĐT đề nghị các khoa sau gửi kế hoạch giảng dạy cho chúng tôi trước ngày 14/02/2012:

1) Khoa Công nghệ thông tin

2) Khoa Địa lý

3) Khoa Giáo dục chính trị

4) Khoa Giáo dục tiểu học

5) Khoa Giáo dục mầm non

6) Khoa Giáo dục quốc phòng

7) Khoa Giáo dục thể chất

8) Khoa Lịch sử

9) Khoa Ngữ văn

10) Khoa Sinh học

11) Khoa Tâm lý giáo dục

12) Khoa Tiếng Anh

13) Khoa Tiếng Pháp

14) Khoa Toán tin

15) Khoa Hóa học

16) Khoa Vật lý

17) Tổ Ngoại ngữ

18) Tổ Nữ công

19) Bộ môn Tiếng Nhật

 
05/12/2011 Công văn nhắc nhở các Khoa một số điểm cần lưu ý trong công tác tổ chức thi học kỳ PDF 打印 E-mail
周一, 2011年 12月 05日 09:19

(05/12/2011) Công văn nhắc nhở các Khoa một số điểm cần lưu ý trong công tác tổ chức thi học kỳ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  90/ĐHSP-TTĐT

V/v nhắc nhở một số điểm cần

lưu ý trong công tác tổ chức thi học kỳ

Tp. HCM, ngày 5 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Các Ông(Bà) Trưởng Khoa, Ngành

Tổ Ngoại ngữ, Bộ môn Tiếng Nhật

Kỳ thi kiểm tra học kỳ I sắp đến gần, nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Phòng Thanh tra Đào tạo (P.TTĐT)  nhắc nhở các Khoa một số điểm cần lưu ý như sau:

1)        Các Khoa cần gửi thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ, danh sách các cán bộ coi thi về P.TTĐT trước ngày 23/12/2011 để chúng tôi có cơ sở thanh, kiểm tra.

2)        Đối với các môn thi đề mở, sinh viên chỉ được phép sử dụng tài liệu giấy, không được mang laptop, máy tính bảng, máy đọc sách Kindle hay các phương tiện thu phát truyền thông vào phòng thi.

3)        Cán bộ coi thi cần lưu ý kẻ cột thời gian làm bài lên bảng cho thí sinh. Thí sinh không được phép sử dụng điện thoại di động để coi giờ hay bất cứ lý do gì trong phòng thi.

4)        Để thuận lợi cho công tác thanh tra, P.TTĐT đề nghị các cán bộ coi thi khi làm nhiệm vụ phải đeo bảng tên theo quy định.

P.TTĐT và Tổ Thanh tra thi sẽ tiến hành thanh tra thi học kỳ và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kính mong các Khoa lưu ý một số điểm như trên để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Lưu  TTĐT;

 

TRƯỞNG PHÒNG TTĐT

(Đã ký)

Trần Quốc Hà

 
31/10/2011-Thông báo v/v chưa nhận được TKB của các Khoa PDF 打印 E-mail
周一, 2011年 10月 31日 02:21

Ngày 15/09/2011, Phòng Thanh tra Đào tạo có gửi công văn số 50/ĐHSP-TTĐT đề nghị các đơn vị gửi thời khoá biểu học kỳ một năm học 2011-2012 về Phòng TTĐT trước ngày 23/09/2011. Tuy nhiên, đến nay Phòng TTĐT chưa nhận được TKB của các khoa sau:

1) Khoa Công nghệ Thông tin

2) Khoa Địa lý

3) Khoa Giáo dục Thể chất

4) Khoa Giáo dục Chính trị

5) Khoa Giáo dục Quốc phòng

6) Khoa Lịch sử

7) Khoa Tiếng Pháp

8) Khoa Trung Văn

9) Khoa Toán - Tin

Đề nghị các Khoa phối hợp thực hiện ./.

 
15/09/2011-Công văn nhắc nhở các Khoa, Tổ bộ môn gửi TKB HK1 năm học 2011-2012 PDF 打印 E-mail
周四, 2011年 09月 15日 03:46

Công văn nhắc nhở các Khoa, Tổ bộ môn gửi TKB học kỳ 1 năm học 2011-2012

 
Thông báo về v/v nghỉ hè của phòng TTĐT PDF 打印 E-mail
周二, 2011年 08月 16日 03:32

Được sự cho phép của Hiệu trưởng, Phòng Thanh tra đào tạo sẽ nghỉ từ ngày 22/08 đến 26/08 năm 2011. Phòng xin thông báo để các đơn vị được biết.

Trưởng Phòng TTĐT

(Đã ký)

Trần Quốc Hà

 
«首页上页12下页末页»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập  Liên kết 


 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA