French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Giới Thiệu


Các quy chế của Công đoàn Trường PDF. In Email
Thứ sáu, 13 Tháng 4 2018 10:43

1.Quy chế làm việc của BCH CĐ Trường nhiệm kì 2018 - 2022

2.Quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và Công đoàn Trường

3.Quy chế làm việc của Ban thanh tra Nhân dân

4.Quy chế làm việc của UBKT Công đoàn Trường

5.Quy chế thi đua khen thưởng

6.Nội quy tiếp đoàn viên công đoàn và người lao động

 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 5