Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Sinh học
Khoa học và sự sống!
  

profile

webmail
album_hinh
giaotrinh
nghiencuukhoahoc

WebLinks

No weblink
Trang Chủ


Kết quả hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Toán - Tin 2010 PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 6 2010 11:16
Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Ngày 04 tháng 05 năm 2010, Khoa Tóan – Tin đã tiến hành Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2009-2010. Tham gia báo cáo gồm có 10 đề tài của sinh viên từ các chuyên ngành Giải tích, Đại số, Hình học, Tin học, Phương pháp giảng dạy.
STT Họ và tên Tên đề tài
1. Mai Thế Tiến Phân loại mặt Compact
2. Phan Văn Phương Tôpô tổng, tích, thương và không gian các ánh xạ liên tục
3. Bùi Thị Hồng Cẩm Chiều tôpô
4. Võ Thị Bích Phạm trù tập hợp được đánh dấu và phạm trù Tôpô được đánh dấu
5. Nguyễn Thị Ngọc Minh Điểm bất động của một số lớp ánh xạ tăng trong không gian có thứ tự
6. Nguyễn Thúy Ngọc Phương pháp triển khai ứng dụng ERP
7. Vũ Đức Phú Dạy học tri thức phương pháp trường hợp dựng thiết diện
8. Nguyễn Ngọc Kiên Ứng Casiopee trong giảng dạy hàm số
9. Lê Thị Bích Siêng Định lý sin ở trường trung học phổ thông theo chương trình hiện hành
10. Phan Công Tính Chương trình xếp thời khóa biểu

   

Đọc thêm...
 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học