Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 

Các lớp và các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.Bài giảng PDF. In Email
Thứ sáu, 04 Tháng 8 2017 14:25

Học viên truy cập vào thư mục bài giảng tại link sau

Lưu ý: học viên phải sử dụng đúng em mail đã cung cấp để có thể xem được bài giảng