Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
Chức Năng Giúp Hiệu Trưởng PDF. In Email
  • Tổ chức quản lý, khai thác bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính

  • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác đào tạo, quản lý của nhà trường

 
Nhiệm Vụ PDF. In Email
  • Xây dựng kế hoạch, đề án, dự án về đầu tư phát triển công nghệ thông tin phù hợp với mục tiêu chiến lược của Trường

  • Tổ chức xây dựng, phát triển và quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Trường

  • Tổ chức xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của Trường.

  • Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thực hiện tin học hóa công tác quản lý

  • Xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử của Trường, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật thông tin

  • Tham gia tư vấn, xây dựng các dự án công nghệ thông tin

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 
 Phần mềm 

FileZilla Client

file zillaFileZilla Client (còn được gọi tắt là FileZilla) là trình khách FTP tự do, mã nguồn mở, đa nền tảng. Sẵn dùng cho Windows, Linux, và Mac OS X. Hỗ trợ FTP, SFTP , và FTPS.   Các tính năng chính: Main...