Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
THÔNG BÁO - V/v: Lịch tập huấn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office đợt 2. PDF. In Email
Thứ tư, 07 Tháng 12 2011 10:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số 411 /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch tập huấn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo công văn số 388/ĐHSP-CNTT ngày 23/11/2011 gởi các đơn vị thông báo lần 2 về việc tổ chức các lớp chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở Open Office dành cho cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM. Đến nay, Trường đã nhận được danh sách cán bộ tham gia do các đơn vị gởi về Trường thông qua phòng Công nghệ thông tin.

STT

Đơn vị

Số cán bộ đăng ký tham gia

1

Khoa Giáo dục Tiểu học

8

2

Trường Trung học Thực hành

2

3

Khoa Giáo dục Chính trị

2

4

Khoa Sinh

11

5

Khoa Vật lý

6

6

Khoa Hóa

1

7

Khoa Lịch sử

4

8

Tổ Giáo dục Nữ công

3

9

Phòng CTCT&HSSV

2

10

Khoa Trung

1

11

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

(chuyển từ đợt 1 sang đợt 2)

22

Tổng cộng

60

Theo danh sách đăng ký, Trường gởi thông báo đến các đơn vị kế hoạch học tập các khóa tập huấn cho cán bộ của các đơn vị như sau:

  1. 1. Lớp 03.

- Thời gian: 12/12/2011 – 16/12/2011

- Lịch học và danh sách cán bộ tham gia: xem chi tiết kế hoạch học tập của lớp 03 đính kèm

- Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

  1. 2. Lớp 04.

- Thời gian: 19/12/2011 – 23/12/2011

- Lịch học và danh sách cán bộ tham gia: xem chi tiết kế hoạch học tập của lớp 04 đính kèm

- Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, TpHCM.

Khi tham gia khóa học quý Thầy/cô vui lòng mang theo máy tính xách tay cá nhân (nếu có) để được hướng dẫn cài đặt bộ phần mềm nguồn mở Open Office và các phần mềm nguồn mở khác.

Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ đã đăng ký theo danh sách của đơn vị tham gia khóa tập huấn này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCHC, CNTT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

PHẦN MỀM NGUỒN MỞ OPEN OFFICE LỚP 03

Thời gian: 12/12/2011 – 16/12/2011; buổi sáng: 8h-11h; chiều: 13h30-16h30

Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương

Lịch học:

Ngày học

Số tiết

Nội dung

Sáng thứ 2, 12/12/2011

4

Giới thiệu về bộ phần mềm nguồn mở OpenOffice và một số phần mềm nguồn mở khác.

Kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản với phần mềm Writer

Sáng thứ 3, 13/12/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo nâng cao với phần mềm Writer

Chiều thứ 3, 13/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Sáng thứ 4, 14/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Sáng thứ 5, 15/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu đơn giản với phần mềm Impress

Chiều thứ 5, 15/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu nâng cao với phần mềm Impress

Danh sách cán bộ đăng ký tham gia:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

1

Nguyễn Thị Ly Kha

Trưởng khoa

Khoa Giáo dục Tiểu học

2

Trần Thanh Dũng

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

3

Nguyễn Minh Giang

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

4

Lê Ngọc Tường Khanh

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

5

Đỗ Thị Nga

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

6

Nguyễn Thị Hà Thanh

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

7

Lê Văn Trung

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

8

Nguyễn Thị Như Hằng

Trợ lý tổ chức

Khoa Giáo dục Tiểu học

9

Đỗ Công Đoán

Phó Hiệu trưởng

Trường THTH

10

Trần Trường Thọ

Giáo vụ

Trường THTH

11

Ngô Thị Hương

Giáo vụ

Khoa Giáo dục Chính trị

12

Nguyễn Hải Chi

Giáo vụ

Khoa Giáo dục Chính trị

13

Quách Văn Toàn Em

Chủ tịch CĐBP

Khoa Sinh

14

Trần Thị Ngọc Dung

Thư ký giáo vụ

Khoa Sinh

15

Trần Thị Phương Dung

 

Khoa Sinh

16

Bế Vân Đài

Trợ lý tổ chức

Khoa Sinh

17

Nguyễn Thị Hằng

 

Khoa Sinh

18

Nguyễn Thị Thương Huyền

Tổ trưởng bộ môn

Khoa Sinh

19

Nguyễn Ngọc Phương

Phó chủ tịch CĐ

Khoa Sinh

20

Lê Phan Quốc

Trợ lý giáo vụ

Khoa Sinh

21

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

Khoa Sinh

22

Lương Thị Lệ Thơ

 

Khoa Sinh

23

Trương Văn Trí

 

Khoa Sinh

24

Mai Hoàng Phương

 

Khoa Vật lý

25

Trần Thị Mai Anh

 

Khoa Vật lý

26

Tô Ngọc Hiếu

 

Khoa Vật lý

27

Lê Hải Mỹ Ngân

 

Khoa Vật lý

28

Nguyễn Thanh Loan

 

Khoa Vật lý

29

Nguyễn Thị Hảo

 

Khoa Vật lý

30

Lê Thị Hình

 

Khoa Hóa

31

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

Khoa Lịch sử

32

Nguyễn Chung Thủy

Chuyên viên

Khoa Lịch sử

33

Nhữ Thị Phương Lan

Giảng viên

Khoa Lịch sử

34

Nguyễn Minh Mẫn

Giảng viên

Khoa Lịch sử

35

Tô Anh Đào

Thư ký giáo vụ

Khoa trung

36

Nguyễn Thị Nguyên An

 

Tổ Giáo dục Nữ công

37

Phạm Thị Thùy Trang

 

Tổ Giáo dục Nữ công

38

Trần Thị Thanh Nga

 

Tổ Giáo dục Nữ công

39

NguyễnThị Ngọc Cẩm

 

Phòng CTCT & HSSV

40

Nguyễn Thị Thanh Quyên

 

Phòng CTCT & HSSV

 


KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

PHẦN MỀM NGUỒN MỞ OPEN OFFICE LỚP 04

Thời gian: 19/12/2011 – 23/12/2011; buổi sáng: 8h-11h; chiều: 13h30-16h30

Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương

Lịch học:

Ngày học

Số tiết

Nội dung

Sáng thứ 2, 19/12/2011

4

Giới thiệu về bộ phần mềm nguồn mở OpenOffice và một số phần mềm nguồn mở khác.

Kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản với phần mềm Writer

Sáng thứ 3, 20/12/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo nâng cao với phần mềm Writer

Chiều thứ 3, 20/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Sáng thứ 4, 21/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Sáng thứ 5, 22/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu đơn giản với phần mềm Impress

Chiều thứ 5, 22/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu nâng cao với phần mềm Impress

Danh sách cán bộ đăng ký tham gia:

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

1

Hồ Thị Phượng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

2

Bạch Linh Trang

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

3

Đinh Ngọc Thủy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

4

Hà Thanh Liêm

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

5

Lê Đình Tùng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

6

Lê Thị Hồng Hương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

7

Lê Thị Kiều Vân

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

8

Lê Thị Kim Khánh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

9

Lý Nhựt Thiện

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

10

Nguyễn Hiền Đoan Trang

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

11

Nguyễn Kỷ Nam

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

12

Nguyễn Thị Mai Phương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

13

Nguyễn Thị Bích Liên

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

14

Nguyễn Thị Tú

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

15

Nguyễn Thị Tuyết Phương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

16

Nguyễn Thúy Oanh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

17

Tống Khánh Ngọc

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

18

Vũ Ngọc Thúy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

19

Đặng Thị Hồng Hạnh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

20

Vũ Nguyễn Minh Thy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

21

Vũ Thu Hằng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

22

Vương Xương Kiệt

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

 
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ OPEN OFFICE PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 11 2011 04:55

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

PHẦN MỀM NGUỒN MỞ OPEN OFFICE LỚP 01

Thời gian: 28/11/2011 – 02/12/2011; buổi sáng: 8h-11h; chiều: 13h30-16h30

Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương

Lịch học:

Ngày học

Số tiết

Nội dung

Sáng thứ 2, 28/11/2011

4

Giới thiệu về bộ phần mềm nguồn mở OpenOffice và một số phần mềm nguồn mở khác

Sáng thứ 3, 29/11/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản với phần mềm Writer

Sáng thứ 4, 30/11/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo nâng cao với phần mềm Writer

Sáng thứ 5, 01/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu đơn giản với phần mềm Impress

Chiều thứ 5, 01/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu nâng cao với phần mềm Impress

Sáng thứ 6, 02/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Chiều thứ 6, 02/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu nâng cao với phần mềm Calc

Tổng kết

Danh sách cán bộ đăng ký tham gia:

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

1

Đỗ Thị Thanh Xuân

Phòng TCHC

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phòng TCHC

3

Nguyễn Thị Thu Trang

Phòng TCHC

4

Lê Nguyễn Thanh Thúy

Phòng TCHC

5

Thái Thị Minh Châu

Phòng TCHC

6

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phòng TCHC

7

Lê Thị Nhung

Phòng TCHC

8

Trần Thị Đoan Trang

Khoa Ngữ văn

9

Lương Thị Tuyết Nga

Khoa Ngữ văn

10

Phan Thu Vân

Khoa Ngữ văn

11

Nguyễn Hữu Nghĩa

Khoa Ngữ văn

12

Phạm Thúy Hằng

Khoa Ngữ văn

13

Đàm Anh Thư

Khoa Ngữ văn

14

Nguyễn Thành Trung

Khoa Ngữ văn

15

Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Khoa Ngữ văn

16

Tăng Thị Tuyết Mai

Khoa Ngữ văn

17

Phạm Thị Thùy Trang

Khoa Ngữ văn

18

Lê Ni Na

Khoa Ngữ văn

19

Nguyễn Phước Bảo Khôi

Khoa Ngữ văn

20

Trần Khai Xuân

Khoa Trung văn

21

Phạm Ngọc Đăng

Khoa Trung văn

22

Nguyễn Thị Minh Tâm

Khoa Nga

23

Nguyễn Công Trí

Khoa Nga

24

Nguyễn Ngọc Tuyết Mai

Khoa Nga

25

Nguyễn Đức Nghiệp

Khoa Nga

26

Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Nga

27

Đoàn Tuyết Trinh

Khoa Nga

28

Lý Quốc Bình

Phòng Thanh tra Đào tạo

29

Lai Chí Hiếu

Phòng Thanh tra Đào tạo

30

Trần Thị Kim Liên

Tổ Giáo dục Nữ công

31

Phạm Thị Thùy Trang

Tổ Giáo dục Nữ công

32

Trương Phương Thanh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

33

Lý Minh Tiên

Khoa Tâm lý - Giáo dục

34

Nguyễn Kỷ Trung

Khoa Tâm lý - Giáo dục

35

Lý Thị Thanh Trúc

Khoa Tâm lý - Giáo dục

36

Võ Thị Hồng Trước

Khoa Tâm lý - Giáo dục

37

Nguyễn Thị Tứ

Khoa Tâm lý - Giáo dục

38

Võ Thị Tường Vi

Khoa Tâm lý - Giáo dục

39

Hoàng Vũ Minh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

40

Nguyễn Đắc Thanh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

41

Đào Thị Duy Duyên

Khoa Tâm lý - Giáo dục

42

Kiều Thị Thanh Trà

Khoa Tâm lý - Giáo dục


KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

PHẦN MỀM NGUỒN MỞ OPEN OFFICE LỚP 02

Thời gian: 05/12/2011 – 09/12/2011; buổi sáng: 8h-11h; chiều: 13h30-16h30

Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương

Lịch học:

Ngày học

Số tiết

Nội dung

Sáng thứ 2, 05/12/2011

4

Giới thiệu về bộ phần mềm nguồn mở OpenOffice và một số phần mềm nguồn mở khác

Sáng thứ 3, 06/12/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản với phần mềm Writer

Sáng thứ 4, 07/12/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo nâng cao với phần mềm Writer

Sáng thứ 5, 08/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu đơn giản với phần mềm Impress

Chiều thứ 5, 08/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu nâng cao với phần mềm Impress

Sáng thứ 6, 09/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Chiều thứ 6, 09/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu nâng cao với phần mềm Calc

Tổng kết

Danh sách cán bộ đăng ký tham gia:

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

1

Hồ Thị Phượng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

2

Bạch Linh Trang

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

3

Đinh Ngọc Thủy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

4

Hà Thanh Liêm

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

5

Lê Đình Tùng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

6

Lê Thị Hồng Hương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

7

Lê Thị Kiều Vân

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

8

Lê Thị Kim Khánh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

9

Lý Nhựt Thiện

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

10

Nguyễn Hiền Đoan Trang

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

11

Nguyễn Kỷ Nam

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

12

Nguyễn Thị Mai Phương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

13

Nguyễn Thị Bích Liên

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

14

Nguyễn Thị Tú

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

15

Nguyễn Thị Tuyết Phương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

16

Nguyễn Thúy Oanh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

17

Tống Khánh Ngọc

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

18

Vũ Ngọc Thúy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

19

Đặng Thị Hồng Hạnh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

20

Vũ Nguyễn Minh Thy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

21

Vũ Thu Hằng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

22

Vương Xương Kiệt

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

23

Chung Vĩnh Cao

Khoa Tâm lý - Giáo dục

24

Đinh Quỳnh Châu

Khoa Tâm lý - Giáo dục

25

Lê Trung Chính

Khoa Tâm lý - Giáo dục

26

Huỳnh Lâm Anh Chương

Khoa Tâm lý - Giáo dục

27

Nguyễn Đức Danh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

28

Đoàn Văn Điều

Khoa Tâm lý - Giáo dục

29

Bùi Hồng Hà

Khoa Tâm lý - Giáo dục

30

Lê Thanh Hải

Khoa Tâm lý - Giáo dục

31

Lương Ngọc Hải

Khoa Tâm lý - Giáo dục

32

Lê Thị Hân

Khoa Tâm lý - Giáo dục

33

Võ Thị Bích Hạnh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

34

Nguyễn Khắc Hiếu

Khoa Tâm lý - Giáo dục

35

Nguyễn Thị Bích Hồng

Khoa Tâm lý - Giáo dục

36

Trần Thị Hương

Khoa Tâm lý - Giáo dục

37

Nguyễn Thị Thu Huyền

Khoa Tâm lý - Giáo dục

38

Hồ Văn Liên

Khoa Tâm lý - Giáo dục

39

Trần Thị Thu Mai

Khoa Tâm lý - Giáo dục

40

Võ Văn Nam

Khoa Tâm lý - Giáo dục

41

Vũ Thị Nga

Khoa Tâm lý - Giáo dục

42

Ngô Đình Qua

Khoa Tâm lý - Giáo dục

43

Vũ Thị Sai

Khoa Tâm lý - Giáo dục

44

Huỳnh Văn Sơn

Khoa Tâm lý - Giáo dục

45

Nguyễn Thị Uyên Thy

Khoa Tâm lý - Giáo dục

 

 
388/ĐHSP-CNTT PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 11 2011 04:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số   388    /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2011

THÔNG BÁO LẦN 2

(V/v: Tổ chức hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo khuyến cáo ngày 20/08/2011 của Thanh tra bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan thông báo: Mọi hành vi sao chép, cài đặt, sử dụng các chương trình máy tính mà không được sự đồng ý chủ sở hữu tác phẩm mà bị phát hiện sẽ bị phạt hành chính theo quy định, mức phạt cao nhất lên tới 500.000.000 VND hoặc có dấu hiệu tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 170a Bộ luật Hình sự.

Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước.

Trong năm học này, Trường sẽ tiến hành triển khai sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office và hệ điều hành nguồn mở trong phạm vi toàn Trường.

Theo thông báo lần thứ nhất số 346/ĐHSP-CNTT ngày 17/10/2011 gởi các đơn vị thông báo về việc tổ chức các lớp chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở Open Office dành cho cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, Trường đã nhận được danh sách cán bộ đăng ký tham gia do các đơn vị gởi về Trường thông qua phòng Công nghệ thông tin.

STT

Đơn vị

Số cán bộ đăng ký tham gia

1

Phòng Tổ chức hành chính

7

2

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

23

3

Khoa Ngữ văn

12

4

Khoa Tâm lý - Giáo dục

33

5

Khoa Trung văn

2

6

Khoa Nga

6

7

Phòng Thanh tra Đào tạo

2

8

Tổ Giáo dục Nữ công

2

Tổng cộng

87

 

Trường gởi các đơn vị thông báo lần 2 về việc tổ chức các lớp chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở Open Office dành cho cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

Thời gian dự kiến: từ ngày 12/12/2011 đến 30/12/2011.

Chuyên đề nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản sử dụng bộ phần mềm ứng dụng văn phòng Open Office để soạn thảo văn bản, bảng tính, bài trình chiếu…tương tự như bộ phần mềm MS Office bao gồm:

-  Writer (trình soạn thảo văn bản có tính năng tương tự như Microsoft Word)

-  Calc (trình bảng tính tương tự như Microsoft Excel)

-  Impress (trình soạn thảo trình diễn, tương tự PowerPoint)

-  Math (trình viết công thức toán, tương tự Microsoft Equation Editor)

-  Draw (trình đồ họa cơ bản, tương tự Microsoft Visio)

-  Một số phần mềm nguồn mở khác như: SCORM Editor, Reload Player, Moodle,…

Đây là chuyên đề bắt buộc đối với chuyên viên của các Phòng, Ban, Viện và cán bộ phụ trách công tác giáo vụ của các Khoa và Tổ trực thuộc Trường. Đề nghị Trưởng các đơn vị cử cán bộ tham gia, lập danh sách theo mẫu đính kèm và gởi về phòng Công nghệ thông tin theo địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 28/11/2011 để Trường tiến hành tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

ThS. Đặng Chính Nghĩa

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TP. HỒ CHÍ MINH

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO SỬ DỤNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

(OPEN OFFICE)

ĐƠN VỊ: ……..

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2011

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 
THÔNG BÁO - V/v: Tập huấn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office PDF. In Email
Thứ ba, 22 Tháng 11 2011 07:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số   384        /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  22  tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch tập huấn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo công văn số 346/ĐHSP-CNTT ngày 17/10/2011 gởi các đơn vị thông báo về việc tổ chức các lớp chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở Open Office dành cho cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM. Đến nay, Trường đã nhận được danh sách cán bộ tham gia do các đơn vị gởi về Trường thông qua phòng Công nghệ thông tin.

STT

Đơn vị

Số cán bộ đăng ký tham gia

1

Phòng Tổ chức hành chính

7

2

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

23

3

Khoa Ngữ văn

12

4

Khoa Tâm lý - Giáo dục

33

5

Khoa Trung văn

2

6

Khoa Nga

6

7

Phòng Thanh tra Đào tạo

2

8

Tổ Giáo dục Nữ công

2

Tổng cộng

87

Theo danh sách đăng ký, Trường gởi thông báo đến các đơn vị kế hoạch học tập các khóa tập huấn cho cán bộ của các đơn vị như sau:

  1. 1. Lớp 01.

-         Thời gian: 28/11/2011 – 02/12/2011

-         Lịch học và danh sách cán bộ tham gia: xem chi tiết kế hoạch học tập của lớp 01 đính kèm

-         Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

  1. 2. Lớp 02.

-         Thời gian: 05/12/2011 – 09/12/2011

-         Lịch học và danh sách cán bộ tham gia: xem chi tiết kế hoạch học tập của lớp 02 đính kèm

-         Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

Khi tham gia khóa học quý Thầy/cô vui lòng mang theo máy tính xách tay cá nhân (nếu có) để được hướng dẫn cài đặt bộ phần mềm nguồn mở Open Office và các phần mềm nguồn mở khác.

Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ đã đăng ký theo danh sách của đơn vị tham gia khóa tập huấn này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

PHẦN MỀM NGUỒN MỞ OPEN OFFICE LỚP 01

Thời gian: 28/11/2011 – 02/12/2011; buổi sáng: 8h-11h; chiều: 13h30-14h30

Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương

Lịch học:

Ngày học

Số tiết

Nội dung

Sáng thứ 2, 28/11/2011

4

Giới thiệu về bộ phần mềm nguồn mở OpenOffice và một số phần mềm nguồn mở khác

Chiều thứ 3, 29/11/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản với phần mềm Writer

Sáng thứ 4, 30/11/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo nâng cao với phần mềm Writer

Sáng thứ 5, 01/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu đơn giản với phần mềm Impress

Chiều thứ 5, 01/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu nâng cao với phần mềm Impress

Sáng thứ 6, 02/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Chiều thứ 6, 02/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu nâng cao với phần mềm Calc

Tổng kết

Danh sách cán bộ đăng ký tham gia:

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

1

Đỗ Thị Thanh Xuân

Phòng TCHC

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phòng TCHC

3

Nguyễn Thị Thu Trang

Phòng TCHC

4

Lê Nguyễn Thanh Thúy

Phòng TCHC

5

Thái Thị Minh Châu

Phòng TCHC

6

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phòng TCHC

7

Lê Thị Nhung

Phòng TCHC

8

Trần Thị Đoan Trang

Khoa Ngữ văn

9

Lương Thị Tuyết Nga

Khoa Ngữ văn

10

Phan Thu Vân

Khoa Ngữ văn

11

Nguyễn Hữu Nghĩa

Khoa Ngữ văn

12

Phạm Thúy Hằng

Khoa Ngữ văn

13

Đàm Anh Thư

Khoa Ngữ văn

14

Nguyễn Thành Trung

Khoa Ngữ văn

15

Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Khoa Ngữ văn

16

Tăng Thị Tuyết Mai

Khoa Ngữ văn

17

Phạm Thị Thùy Trang

Khoa Ngữ văn

18

Lê Ni Na

Khoa Ngữ văn

19

Nguyễn Phước Bảo Khôi

Khoa Ngữ văn

20

Trần Khai Xuân

Khoa Trung văn

21

Phạm Ngọc Đăng

Khoa Trung văn

22

Nguyễn Thị Minh Tâm

Khoa Nga

23

Nguyễn Công Trí

Khoa Nga

24

Nguyễn Ngọc Tuyết Mai

Khoa Nga

25

Nguyễn Đức Nghiệp

Khoa Nga

26

Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Nga

27

Đoàn Tuyết Trinh

Khoa Nga

28

Lý Quốc Bình

Phòng Thanh tra Đào tạo

29

Lai Chí Hiếu

Phòng Thanh tra Đào tạo

30

Trần Thị Kim Liên

Tổ Giáo dục Nữ công

31

Phạm Thị Thùy Trang

Tổ Giáo dục Nữ công

32

Trương Phương Thanh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

33

Lý Minh Tiên

Khoa Tâm lý - Giáo dục

34

Nguyễn Kỷ Trung

Khoa Tâm lý - Giáo dục

35

Lý Thị Thanh Trúc

Khoa Tâm lý - Giáo dục

36

Võ Thị Hồng Trước

Khoa Tâm lý - Giáo dục

37

Nguyễn Thị Tứ

Khoa Tâm lý - Giáo dục

38

Võ Thị Tường Vi

Khoa Tâm lý - Giáo dục

39

Hoàng Vũ Minh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

40

Nguyễn Đắc Thanh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

41

Đào Thị Duy Duyên

Khoa Tâm lý - Giáo dục

42

Kiều Thị Thanh Trà

Khoa Tâm lý - Giáo dục


KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

PHẦN MỀM NGUỒN MỞ OPEN OFFICE LỚP 02

Thời gian: 05/12/2011 – 09/12/2011; buổi sáng: 8h-11h; chiều: 13h30-14h30

Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương

Lịch học:

Ngày học

Số tiết

Nội dung

Sáng thứ 2, 05/12/2011

4

Giới thiệu về bộ phần mềm nguồn mở OpenOffice và một số phần mềm nguồn mở khác

Chiều thứ 3, 06/12/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản với phần mềm Writer

Sáng thứ 4, 07/12/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo nâng cao với phần mềm Writer

Sáng thứ 5, 08/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu đơn giản với phần mềm Impress

Chiều thứ 5, 08/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu nâng cao với phần mềm Impress

Sáng thứ 6, 09/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Chiều thứ 6, 09/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu nâng cao với phần mềm Calc

Tổng kết

Danh sách cán bộ đăng ký tham gia:

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

1

Hồ Thị Phượng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

2

Bạch Linh Trang

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

3

Đinh Ngọc Thủy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

4

Hà Thanh Liêm

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

5

Lê Đình Tùng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

6

Lê Thị Hồng Hương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

7

Lê Thị Kiều Vân

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

8

Lê Thị Kim Khánh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

9

Lý Nhựt Thiện

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

10

Nguyễn Hiền Đoan Trang

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

11

Nguyễn Kỷ Nam

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

12

Nguyễn Thị Mai Phương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

13

Nguyễn Thị Bích Liên

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

14

Nguyễn Thị Tú

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

15

Nguyễn Thị Tuyết Phương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

16

Nguyễn Thúy Oanh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

17

Tống Khánh Ngọc

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

18

Vũ Ngọc Thúy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

19

Đặng Thị Hồng Hạnh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

20

Vũ Nguyễn Minh Thy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

21

Vũ Thu Hằng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

22

Vương Xương Kiệt

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

23

Chung Vĩnh Cao

Khoa Tâm lý - Giáo dục

24

Đinh Quỳnh Châu

Khoa Tâm lý - Giáo dục

25

Lê Trung Chính

Khoa Tâm lý - Giáo dục

26

Huỳnh Lâm Anh Chương

Khoa Tâm lý - Giáo dục

27

Nguyễn Đức Danh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

28

Đoàn Văn Điều

Khoa Tâm lý - Giáo dục

29

Bùi Hồng Hà

Khoa Tâm lý - Giáo dục

30

Lê Thanh Hải

Khoa Tâm lý - Giáo dục

31

Lương Ngọc Hải

Khoa Tâm lý - Giáo dục

32

Lê Thị Hân

Khoa Tâm lý - Giáo dục

33

Võ Thị Bích Hạnh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

34

Nguyễn Khắc Hiếu

Khoa Tâm lý - Giáo dục

35

Nguyễn Thị Bích Hồng

Khoa Tâm lý - Giáo dục

36

Trần Thị Hương

Khoa Tâm lý - Giáo dục

37

Nguyễn Thị Thu Huyền

Khoa Tâm lý - Giáo dục

38

Hồ Văn Liên

Khoa Tâm lý - Giáo dục

39

Trần Thị Thu Mai

Khoa Tâm lý - Giáo dục

40

Võ Văn Nam

Khoa Tâm lý - Giáo dục

41

Vũ Thị Nga

Khoa Tâm lý - Giáo dục

42

Ngô Đình Qua

Khoa Tâm lý - Giáo dục

43

Vũ Thị Sai

Khoa Tâm lý - Giáo dục

44

Huỳnh Văn Sơn

Khoa Tâm lý - Giáo dục

45

Nguyễn Thị Uyên Thy

Khoa Tâm lý - Giáo dục

 
THÔNG BÁO - V/v Tổ chức hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office PDF. In Email
Thứ hai, 14 Tháng 11 2011 07:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số    346    /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 10  năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office)

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước. Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM sẽ tổ chức các lớp chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở OpenOffice dành cho cán bộ, giảng viên của Trường.

Thời gian dự kiến: từ ngày 15/11/2011 đến 30/12/2011.

Chuyên đề nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản sử dụng bộ phần mềm ứng dụng văn phòng Open Office để soạn thảo văn bản, bảng tính, bài trình chiếu…tương tự như bộ phần mềm MS Office bao gồm:

-  Writer (trình soạn thảo văn bản có tính năng tương tự như Microsoft Word)

-  Calc (trình bảng tính tương tự như Microsoft Excel)

-  Impress (trình soạn thảo trình diễn, tương tự PowerPoint)

-  Math (trình viết công thức toán, tương tự Microsoft Equation Editor)

-  Draw (trình đồ họa cơ bản, tương tự Microsoft Visio)

-  Một số phần mềm nguồn mở khác như: SCORM Editor, Reload Player, Moodle,…

Đề nghị Trưởng các đơn vị cử cán bộ tham gia, lập danh sách theo mẫu đính kèm và gởi về phòng Công nghệ thông tin theo địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 01/11/2011 để Trường tiến hành tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

ThS. Đặng Chính Nghĩa

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2


 Phần mềm 

FileZilla Client

file zillaFileZilla Client (còn được gọi tắt là FileZilla) là trình khách FTP tự do, mã nguồn mở, đa nền tảng. Sẵn dùng cho Windows, Linux, và Mac OS X. Hỗ trợ FTP, SFTP , và FTPS.   Các tính năng chính: Main...