Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Cán bộ cơ hữu
Trần Đức Thuận PDF. In Email
Trần Đức Thuận
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Phụ trách: Các môn Toán và LLDH Toán, Ứng dụng CNTT trong dạy học ...
Đọc thêm...
 
Trần Hoàng PDF. In Email
Trần Hoàng
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Khoa học Cơ bản
Phụ trách: Các môn Toán cơ bản
Đọc thêm...
 
Nguyễn Thị Ly Kha PDF. In Email
Nguyễn Thị Ly Kha
Chức danh, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ
Phụ trách: Các môn: Ngữ pháp, Tiếng Việt thực hành,...
Đọc thêm...
 
Nguyễn Thị Thu Thủy PDF. In Email
Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Chức vụ:
Phụ trách: Văn học Việt Nam, Thi pháp học...
Đọc thêm...
 
Lê Văn Trung PDF. In Email
Lê Văn Trung
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ (đang là NCS)
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn khoa, Trợ lý Giáo vụ Ngoài Chính quy
Phụ trách: Tiếng Việt, Lịch học ngoài chính quy
Đọc thêm...
 
Nguyễn Thị Hà Thanh PDF. In Email
Nguyễn Thị Hà Thanh
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ

Phụ trách: Các môn Toán cơ bản, LLDH Toán
Đọc thêm...
 
Lê Ngọc Tường Khanh PDF. In Email
Lê Ngọc Tường Khanh
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ:
Phụ trách: Môn Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,...
Đọc thêm...
 
Trần Thanh Dũng PDF. In Email
Tran Thanh Dung
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ: Bí thư Chi Đoàn Cán bộ Khoa GD Tiểu học
Phụ trách: Môn LLDH Thể dục; Tủ sách khoa GDTH; Phong trào sinh viên...
Đọc thêm...
 
Phạm Phương Anh PDF. In Email
Pham Phuong Anh
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ: Trợ lý Giáo vụ
Phụ trách: LLDH TNXH
Đọc thêm...
 
Lê Tống Ngọc Anh PDF. In Email
Le Tong Ngoc Anh
Chức danh, học vị: Giảng viên
Chức vụ:
Phụ trách: Mỹ thuật và PPDH...
Đọc thêm...
 
Nguyễn Thị Như Hằng PDF. In Email
Nguyen Thi Nhu Hang

Chức danh: Chuyên viên
Chức vụ: Trợ lý tổ chức, Uỷ viên BCH Công Đoàn Khoa
Phụ trách: Công tác sinh viên; học bổng.

Đọc thêm...
 
Dương Minh Thành PDF. In Email
Dương Minh Thành
Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Chức vụ: Trưởng khoa
Phụ trách: Quản lý chung; Các môn Toán
Đọc thêm...
 
Nguyễn Lương Hải Như PDF. In Email
Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Phương pháp dạy học
Phụ trách: Phong cách học...
Đọc thêm...
 
Hoàng Thị Tuyết PDF. In Email
Hoàng Thị Tuyết
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Phụ trách: Môn LL&PPDH Tiếng Việt
Đọc thêm...
 
Đỗ Thị Nga PDF. In Email
Đỗ Thị Nga
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công Đoàn Khoa (từ 10/2012)
Phụ trách: Môn LL&PPDH Tự nhiên - Xã hội
Đọc thêm...
 
Nguyễn Minh Giang PDF. In Email
Nguyễn Minh Giang
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Phụ trách: Các môn Sinh học, LL&PPDH TNXH
Đọc thêm...
 
Nguyễn Ngọc Trọng PDF. In Email
Nguyen Ngoc Trong
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Phụ trách: Các môn Toán
Ghi chú:
Đọc thêm...
 
Phạm Hải Lê PDF. In Email
Phạm Hải Lê
Chức danh, học vị: Giảng viên
Chức vụ: Bí thư Chi Đoàn Cán bộ Khoa GD Tiểu học; Cố vấn học tập CQK39C
Phụ trách: Môn Tiếng Việt
Đọc thêm...
 
Ngô Quang Dũng PDF. In Email
Ngô Quang Dũng
Chức danh, học vị: Giảng viên
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn Khoa (2003 - 2009); Uỷ viên BCH Hội Cựu chiến binh Trường
Phụ trách: Môn Âm nhạc
Đọc thêm...
 
Nguyễn Thị Thu PDF. In Email
Nguyen Thi Thu
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ:
Phụ trách: Tâm lý, Giáo dục học lứa tuổi tiểu học, Đánh giá kết quả học tập...
Đọc thêm...
 
Đinh Tiến Toàn PDF. In Email
Đinh Tiến Toàn
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Chức vụ: Thư ký Giáo vụ
Phụ trách: Kế hoạch thi các lớp hệ ngoài chính quy; kết quả thi...
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội