Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  


Điểm quá trình Giải toán có lời văn (CQ K38 HK1 NH2014-2015) PDF. In Email
Thứ bảy, 20 Tháng 12 2014 08:11

Điểm quá trình chuyên đề Giải toán có lời văn, lớp chính quy K38, học kỳ I năm học 2014 - 2015

Đọc thêm...
 
Điểm quá trình LLDH Toán 2 (CQK38-HK1) PDF. In Email
Thứ năm, 18 Tháng 12 2014 16:20

Điểm quá trình học phần LLDH Toán 2, các lớp chính quy K38, học kỳ I năm học 2014 - 2015:

Đọc thêm...
 
CQ. Một số lưu ý đối với việc đăng ký và học tập các học phần của HKII, năm học 2014 - 2015 PDF. In Email
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2014 23:24

Để chuẩn bị cho việc đăng ký và học tập các học phần của HKII, năm học 2014 - 2015, SV lưu ý một số vấn đề sau:
1. 22/11/1014 - 30/11/2014: Tập huấn cho SV khóa 40 đăng ký học phần trực tuyến.
2. 18/12/2014 - 20/12/2014: Sinh viên các khóa 37, 38, 39, 40 đăng ký học phần trực tuyến (SV bắt đầu đăng ký từ 10h ngày 18/12/2014 trên trang http://online.hcmup.edu.vn).
3. 18/12/2014 - 31/01/2015: Sinh viên điều chỉnh đăng ký học phần (nếu có).
4. 19/01/2015 - 31/5/2015: Thời gian học chính thức của HKII (15 tuần chính thức).
5. 02/02/2015 - 07/02/2015: Sinh viên hủy đăng ký học phần trên trang online (nếu có).
6. Hết thời hạn đăng ký học phần, sinh viên phải in phiếu đăng ký học phần và trình cố vấn học tập ký xác nhận.

 
CQ. Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2014 PDF. In Email
Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 02:51

Trường ĐHSP TP.HCM đã lập kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2014 cho sinh viên đại học hệ chính qui, cả 3 đối tượng: Sư phạm ngân sách, Sư phạm địa phương, Ngoài Sư phạm được đào tạo theo học chế mềm dẻo, kết hợp giữa niên chế và học phần (Khóa 35 trở về trước). Sinh viên quan tâm có thể theo dõi thông tin tại đây.

 
CQ. Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2014 PDF. In Email
Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 02:48

Trường ĐHSP TP.HCM đã lập kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2014 cho sinh viên đại học hệ chính qui, cả 3 đối tượng: Sư phạm ngân sách, Sư phạm địa phương, Ngoài Sư phạm được đào tạo theo học chế mềm dẻo, kết hợp giữa niên chế và học phần (Khóa 35 trở về trước). Sinh viên quan tâm có thể theo dõi thông tin tại đây.

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 14

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội