Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư


Kết quả xét xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 Tải...
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước theo CV số 127/QĐ-HĐCDGSNN ngày 20 tháng 12 năm 2012. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM có 2 nhà giáo đạt tiêu...Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM năm 2011 được thành lập theo Quyết định số 60 /QĐ-HĐCDGSNN ngày 17/5/2011 của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước; Ngày 01/8/2011, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ...


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 2472 guests online

 Vụ KHCN 

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30