Khoa Toán-Tin
  
Khoa đảm nhận nhiệm vụ đào tạo từ bậc đại học đến cao học và Tiến sĩ. Theo thống kê đến nay có khoảng 2148 sinh viên tốt nghiệp hệ cử nhân khoa học, 93 học viên cao học được cấp bằng Thạc sĩ và 11 nghiên cứu sinh được...Cô Trương Thị Bích Phượng Cô Hồ Thị Ngọc...Trưởng bộ môn: TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu TS. Tăng Minh Dũng TS. Vũ Như Thư Hương TS. Nguyễn Thị Nga ThS. Bùi Thị Thanh...