Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Giáo dục Chính trị
  
Trang Chủ Đào tạo Đại học
Đào tạo đại học
  Khoa thông báo kế hoạch tổ chức hội thi nghiệp vụ sư phạm năm học 2017-2018 như sau: 1. Đối tượng dự thi: Sinh viên khoa Giáo dục Chính trị từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. 2. Nội dung thi: - Thi giảng bài:...Hiện nay Khoa đã sắp xếp xong môn học và lịch học kỳ I năm học cho Khoá 41, ngoài những học phần chung (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lenin, tin học cơ bản, Thể chất, Quốc phòng) Khoá 41 còn phải học 4 học phần chuyên...Căn cứ vào kết quả học tập từ đầu khoá và số tín chỉ đã tích luỹ, có 16 sinh viên khoá 38 đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp, danh sách cụ thể: STT Họ và tên MSSV Điểm Xếp loại Ghi ...

 THÔNG BÁO 

CHUNG KẾT HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THỰC TẬP SƯ PHẠM 2020

BCN Khoa thông báo về việc Chung kết Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập năm 2020 như sau 1. Chung kết Hội thi NGhiệp vụ sư phạm vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2020 2. Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập sư phạm năm 2020 vào lúc 13 giờ 30...
 

 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học