Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Lịch công tác
Lịch công tác In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng

15 Tháng Bảy 2019 - 21 Tháng Bảy 2019
Ngày Thời gian Nội dung Địa Điểm Thành phần tham dự
Thứ hai
15 Tháng Bảy
Thứ ba
16 Tháng Bảy
08:00  Hội nghị lấy thư giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa Chi tiết A.412 Toàn khoa
09:00  Họp về kế hoạch đón sinh viên K45 và làm thủ tục nhập học Chi tiết C.207 Cô Vững
Thứ tư
17 Tháng Bảy
Thứ năm
18 Tháng Bảy
Thứ sáu
19 Tháng Bảy
Thứ bảy
20 Tháng Bảy
Chủ nhật
21 Tháng Bảy


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản