In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ hai, 14 Tháng Tám 2017
08:00
 • Nội dung:  Tập huấn chuyên đề “Một số vấn đề cơ bản cho đánh giá đồng cấp theo TEIDI”
  Địa Điểm:  Phòng C207
  Thành phần tham dự:  Hội đồng tự đánh giá, Nhóm trưởng và Thư ký các nhóm chuyên trách theo các Quyết định: 2319/QĐ-ĐHSP ngày 4/10/2016, 1704/QĐ-ĐHSP ngày 4/8/2017, 1563/QĐ-ĐHSP và 1564/QĐĐHSP ngày 17/7/2017.
10:00
 • Nội dung:  Tập huấn chuyên đề “Quản lý và sử dụng minh chứng cho công tác tự đánh giá”
  Địa Điểm:  Phòng C207
  Thành phần tham dự:  Thư ký các nhóm chuyên trách theo Quyết định số 2319/QĐ-ĐHSP ngày 4/10/2016 và 1564/QĐĐHSP ngày 17/7/2017.
13:00
 • Nội dung:  Lễ khai giảng khóa tập huấn cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt lần 1, năm học 2017 – 2018 (buổi chiều ngày 14/8 và cả ngày 15/8)
  Địa Điểm:  Giảng đường D, Phòng B604
  Thành phần tham dự:  BTV Đoàn Thanh niên Trường, BTK Hội Sinh viên Trường, học viên, Giấy mời.
14:00
 • Nội dung:  Họp phổ biến báo cáo tự đánh giá của Trường theo bộ chỉ số TEIDI và chuẩn bị Hội nghị đánh giá đồng cấp
  Địa Điểm:  Phòng A509
  Thành phần tham dự:  Theo Công văn số 230/ĐHSP-TCHC ngày 11/8/2017.
17:00
 • Nội dung:  Hạn cuối các đơn vị nộp đề xuất giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Trường năm 2017
  Địa Điểm:  Phòng C804
  Thành phần tham dự:  Theo Công văn số 203/ĐHSP-KHCN&MT-TCKH ngày 27/7/2017.
 • Nội dung:  Họp Chi bộ sinh viên 2 định kỳ tháng 08/2017 và Lễ kết nạp đảng viên
  Địa Điểm:  Phòng A307
  Thành phần tham dự:  Đảng viên Chi bộ sinh viên 2.

Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 38352020 - Ext: 109