In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ ba, 15 Tháng Tám 2017
07:00
 • Nội dung:  Hội thảo khoa học “Đánh giá giáo viên dạy học sinh khiếm thị ở bậc tiểu học”
  Địa Điểm:  Phòng C207
  Thành phần tham dự:  Đại diện BGH, phòng KHCN&MT-TCKH, Giấy mời.
 • Nội dung:  Tuần lễ khởi động đầu năm học mới cho học sinh Trường THTH năm học 2017 – 2018 (buổi sáng ngày 15/8 và 17/8)
  Địa Điểm:  Hội trường B
  Thành phần tham dự:  Giáo viên và học sinh Trường THTH.
 • Nội dung:  Tập huấn cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt lần 1, năm học 2017 – 2018 (cả ngày)
  Địa Điểm:  Phòng B605
  Thành phần tham dự:  BTV Đoàn Thanh niên Trường, BTK Hội Sinh viên Trường, học viên, Giấy mời.
08:00
 • Nội dung:  Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường
  Địa Điểm:  Phòng A307
  Thành phần tham dự:  Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường.
11:00
 • Nội dung:  Hội nghị kiện toàn BCH Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ X (2015-2018)
  Địa Điểm:  Phòng B605
  Thành phần tham dự:  Đại diện BTK Hội Sinh viên Thành phố, BCH Hội Sinh viên Trường, Thường trực Đoàn Thanh niên Trường, Giấy mời.
18:00
 • Nội dung:  Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn Thanh niên Trường nhiệm kỳ XVIII (2017-2019)
  Địa Điểm:  Phòng B605
  Thành phần tham dự:  Đại diện BTV Thành Đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Trường, Giấy mời.

Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 38352020 - Ext: 109