Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Mười 2017
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Liên kết

Trang Chủ Lịch Công Tác Tuần
Lịch Công Tác Tuần In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ tư, 04 Tháng Mười 2017
08:00
 • Nội dung:  Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên 5 tốt và hoạt động Đoàn, Hội của sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh” Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Hiếu
  Địa Điểm:  Phòng A307
  Thành phần tham dự:  Theo Quyết định số 1946/QĐ-ĐHSP ngày 31/8/2017.
09:00
 • Nội dung:  Họp hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở CS.2016.19.43 “Sử dụng công cụ Tin sinh học để khai thác số liệu metagenome trong nghiên cứu cơ bản và thực nghiệm” Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Minh Giang - khoa GDTH
  Địa Điểm:  Phòng B405
  Thành phần tham dự:  Theo Quyết định số 2255/QĐ-ĐHSP ngày 28/9/2017.
14:00
 • Nội dung:  Họp Hội đồng tuyển sinh Trường
  Địa Điểm:  Phòng C207
  Thành phần tham dự:  Theo Quyết định số 1474/QĐ-ĐHSP ngày 29/6/2017.
15:00
 • Nội dung:  Họp bàn Quy chế đào tạo và Quy chế tuyển sinh hệ đào tạo Vừa làm vừa học
  Địa Điểm:  Phòng C207
  Thành phần tham dự:  Theo Quyết định số 1312/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2015. Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến