In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ ba, 30 Tháng Một 2018
07:00
 • Nội dung:  Hội thảo khoa học “Phê bình sinh thái: Lí luận và ứng dụng”
  Địa Điểm:  Phòng B405
  Thành phần tham dự:  Theo Quyết định số 12/QĐ-ĐHSP ngày 11/1/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM, Thư mời.
 • Nội dung:  Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Địa Điểm:  Hội trường B
  Thành phần tham dự:  Đảng viên, đối tượng đảng, BCH Công đoàn trường, BCH Công đoàn bộ phận.
09:00
 • Nội dung:  Tiếp đón và làm việc với Giáo sư Richard Riche
  Địa Điểm:  Phòng A508
  Thành phần tham dự:  Phòng HTQT, Nhà xuất, Thư viện, phòng KHCN-MT&TCKH.
11:00
 • Nội dung:  Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường
  Địa Điểm:  Phòng A508
  Thành phần tham dự:  BCH Hội Sinh viên Trường, Thư mời.
13:00
 • Nội dung:  Hop Chi bộ Sinh viên 1 định kỳ tháng 01/2018
  Địa Điểm:  Phòng A508
  Thành phần tham dự:  Đảng viên Chi bộ Sinh viên 1, Thư mời.
16:00
 • Nội dung:  Hội nghị giao ban cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt
  Địa Điểm:  Phòng A509
  Thành phần tham dự:  BTV Đoàn Trường, BTK Hội Sinh viên Trường, Bí thư Đoàn cơ sở, Liên chi Hội trưởng cơ sở, Chủ nhiệm CLB, đội, nhóm cấp trường.

Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 38352020 - Ext: 109