Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Một 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Liên kết

Trang Chủ Lịch Công Tác Tuần
Lịch Công Tác Tuần In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ sáu, 04 Tháng Một 2019
13:00
 • Nội dung:  Họp rà soát công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ
  Địa Điểm:  Phòng C207
  Thành phần tham dự:  Hiệu trưởng; Trưởng các phòng TC-HC, ĐT, SĐH, TTĐT, KT&ĐBCL; Giám đốc Trung tâm Tin học; Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ngoại Ngữ.
14:00
 • Nội dung:  Họp giao ban
  Địa Điểm:  Phòng C207
  Thành phần tham dự:  BGH, Trưởng các phòng chức năng.
15:00
 • Nội dung:  Họp mặt cán bộ quản lý năm 2019
  Địa Điểm:  Phòng A509
  Thành phần tham dự:  BGH, Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường. Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến