Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Một 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Liên kết

Trang Chủ Lịch Công Tác Tuần
Lịch Công Tác Tuần In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ sáu, 11 Tháng Một 2019
08:00
 • Nội dung:  Hội nghị “Tổng kết thực hiện Quy trình rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo năm 2018”
  Địa Điểm:  Phòng A509
  Thành phần tham dự:  PHT Huỳnh Văn Sơn, BCN các khoa, Tổ rà soát (theo Quyết định số 1198/QĐ-ĐHSP ngày 23/04/2018), Thư mời.
11:00
 • Nội dung:  Họp giao ban
  Địa Điểm:  Phòng C207
  Thành phần tham dự:  BGH, Trưởng các phòng chức năng.
13:00
 • Nội dung:  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XII
  Địa Điểm:  Hội trường B
  Thành phần tham dự:  Toàn thể đảng viên và đối tượng đảng của Đảng bộ; BCH Công đoàn Trường, BCH Công đoàn bộ phận; BCH Đoàn TNCSHCM, BTK Hội Sinh viên Việt Nam Trường; BCH Hội Cựu Chiến binh Trường. Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến