Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Một 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Liên kết

Trang Chủ Lịch Công Tác Tuần
Lịch Công Tác Tuần In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019
08:00
 • Nội dung:  Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Nghiệm số chính xác cho ion H2+ hai chiều trong điện trường”, mã số CS.2016.19.13
  Địa Điểm:  Phòng A508
  Thành phần tham dự:  Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 3605/QĐ-ĐHSP ngày 13/12/2018).
 • Nội dung:  Tập huấn về “Áp dụng tiến trình chất lượng để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo đại học và sau đại học” (cả ngày)
  Địa Điểm:  Phòng B404
  Thành phần tham dự:  Theo Kế hoạch số 488/KH-ĐHSP ngày 14/12/2018.
09:00
 • Nội dung:  Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Ảnh hưởng của các trạng thái kích thích của điện tử lên phổ phát xạ sóng điều hòa bậc cao”, mã số CS.2017.19.49
  Địa Điểm:  Phòng A508
  Thành phần tham dự:  Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 3606/QĐ-ĐHSP ngày 13/12/2018).
 • Nội dung:  Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở “Tính toán phổ năng lượng cho nguyên tố rubidi (Rb) và ion stronti (Sr+)”, mã số CS.2017.19.52
  Địa Điểm:  Phòng A508
  Thành phần tham dự:  Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 3614/QĐ-ĐHSP ngày 13/12/2018).
14:00
 • Nội dung:  Họp triển khai Dự án Cải thiện chất lượng giáo dục tiểu học cho trẻ điếc (QIPEDC) của Ngân hàng thế giới
  Địa Điểm:  Phòng A508
  Thành phần tham dự:  Theo Thư mời.
 • Nội dung:  Họp giao ban
  Địa Điểm:  Phòng C207
  Thành phần tham dự:  BGH, Trưởng các phòng chức năng. Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến