Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Một 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Liên kết

Trang Chủ Lịch Công Tác Tuần
Lịch Công Tác Tuần In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ tư, 30 Tháng Một 2019
07:00
 • Nội dung:  Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 từ ngày 30/01/2019 đến ngày 31/01/2019 (cả ngày)
  Địa Điểm:  Phòng C207
  Thành phần tham dự:  BCH Đảng bộ, Văn phòng Đảng ủy.
09:00
 • Nội dung:  Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Đại số Lie toàn phương: phân loại ở chiều thấp và tính toán đối đồng điều”, mã số B.2016.19.02
  Địa Điểm:  Phòng A508
  Thành phần tham dự:  Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 3778/QĐ-ĐHSP ngày 26/12/2018).
11:00
 • Nội dung:  Họp mặt Tất niên
  Địa Điểm:  Căn tin Trường
  Thành phần tham dự:  Theo Kế hoạch số 27/KH-ĐHSP ngày 18/01/2019. Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến