Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Ba 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Liên kết

Trang Chủ Lịch Công Tác Tuần
Lịch Công Tác Tuần In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Thứ tư, 06 Tháng Ba 2019
07:00
 • Nội dung:  Tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2019
  Địa Điểm:  Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai
  Thành phần tham dự:  Phòng Đào tạo.
14:00
 • Nội dung:  Chương trình gặp gỡ giữa Lãnh đạo trường với đại diện sinh viên năm học 2018 - 2019
  Địa Điểm:  Hội trường B
  Thành phần tham dự:  Theo Kế hoạch số 42/KH-ĐHSP ngày 18/02/2019.
 • Nội dung:  Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân
  Địa Điểm:  Phòng A508
  Thành phần tham dự:  Theo Quyết định số 689/QĐ-ĐHSP ngày 28/02/2019.
15:00
 • Nội dung:  Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên
  Địa Điểm:  Phòng B508
  Thành phần tham dự:  Theo Quyết định số 647/QĐ-ĐHSP ngày 25/02/2019.
17:00
 • Nội dung:  Sinh hoạt chuyên đề 3 Chi bộ sinh viên và công bố Quyết định về việc sắp xếp lại cơ cấu đảng viên của Chi bộ Sinh viên
  Địa Điểm:  Phòng A509
  Thành phần tham dự:  Đảng viên các Chi bộ Sinh viên, Thư mời.
 • Nội dung:  Học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Địa Điểm:  Hội trường B
  Thành phần tham dự:  Đảng viên và đối tượng Đảng các Chi bộ Sinh viên 1, 2, 3; BCH Đoàn Trường và BCH Hội Sinh viên Trường; BCH Đoàn, Hội cơ sở trực thuộc Đoàn Trường, Hội Sinh viên Việt Nam Trường; Chủ nhiệm/Đội trưởng/Nhóm Trưởng các CLB, Đội, Nhóm cấp Trường; BCH Chi Đoàn, Chi Hội trực thuộc các Đoàn cơ sở. Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến