Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Một 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Liên kết

Trang Chủ Lịch Công Tác Tuần
Lịch Công Tác Tuần In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XII Tải dạng iCal file
Nội dung :

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XII

Địa điểm : Hội trường B
Thành phần tham dự : Toàn thể đảng viên và đối tượng đảng của Đảng bộ; BCH Công đoàn Trường, BCH Công đoàn bộ phận; BCH Đoàn TNCSHCM, BTK Hội Sinh viên Việt Nam Trường; BCH Hội Cựu Chiến binh Trường.

Lùi lại Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến