Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Lịch công tác
Lịch công tác In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTƯĐ khóa 12 Tải dạng iCal file
Nội dung :
Địa điểm : Hội trường B
Thành phần tham dự : Đảng viên, đối tượng đảng, BCH Công đoàn

Lùi lại Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản