Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Lịch công tác
Lịch công tác In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Họp triển khai Kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Trường và các ngành đào tạo phục vụ công tác tuyển sinh chính qui năm 2019. Tải dạng iCal file
Nội dung :
Địa điểm : B.404
Thành phần tham dự : Thầy Tuấn

Lùi lại Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản