Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Lịch công tác
Lịch công tác In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng
Họp Hội đồng Khoa : Thông qua đề xuất mở lớp học hè cho sinh viên của Tổ BPD. Tải dạng iCal file
Nội dung :
Địa điểm : A. 412
Thành phần tham dự : BCN, Tổ trưởng, các TS

Lùi lại Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản