Ban Giám Hiệu
  
Ban Giám Hiệu Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
Ban Giám hiệu Lịch công tác tuần
Lịch công tác tuần In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng

21 Tháng Tám 2017 - 27 Tháng Tám 2017
Ngày Thời gian Nội dung Địa Điểm Thành phần tham dự
Thứ hai
21 Tháng Tám
06:30  Thi kết thúc học phần Học kỳ Hè năm học 2016-2017 (từ ngày 21/8 đến ngày 26/8) Chi tiết Phòng A307 Theo Kế hoạch số 220/KH-ĐHSP ngày 7/8/2017.
Thứ ba
22 Tháng Tám
07:30  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH TW Đảng khóa XII Chi tiết Hội trường B Toàn thể đảng viên và đối tượng Đảng.
10:00  Giao lưu với học sinh và phụ huynh thuộc Tổ chức NPO Fukuoka, Nhật Bản Chi tiết Phòng C1009 Khoa tiếng Nhật.
Thứ tư
23 Tháng Tám
14:00  Họp Đảng ủy thường kỳ Chi tiết Phòng C207 Đảng ủy viên, Văn phòng Đảng ủy.
Thứ năm
24 Tháng Tám
08:00  Hội thảo “Phương pháp nghiên cứu khoa học cho NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục” (cả ngày) Chi tiết Phòng B405 Giảng viên và NCS khoa KHGD.
Thứ sáu
25 Tháng Tám
Thứ bảy
26 Tháng Tám
07:00  Kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt tháng 8//2017 (cả ngày 26/8 và 27/8) Chi tiết Phòng C713, các phòng học Nhà B Theo các Quyết định số: 1548/QĐ-ĐHSP ngày 13/07/2017, 1795/QĐ-ĐHSP ngày 18/07/2017, 1551/QĐ-ĐHSP và 1552/QĐ-ĐHSP ngày 14/07/2017.
Chủ nhật
27 Tháng Tám


 Sự kiện quan trọng 

Không có sự kiện nào