French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC
  In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng

27 Tháng Ba 2023 - 02 Tháng Tư 2023
Ngày Thời gian Nội dung Địa Điểm Thành phần tham dự
Thứ hai
27 Tháng Ba
Thứ ba
28 Tháng Ba
Thứ tư
29 Tháng Ba
Thứ năm
30 Tháng Ba
Thứ sáu
31 Tháng Ba
Thứ bảy
01 Tháng Tư
Chủ nhật
02 Tháng Tư


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website