French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC
  In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng

26 Tháng Mười 2020 - 01 Tháng Mười Một 2020
Ngày Thời gian Nội dung Địa Điểm Thành phần tham dự
Thứ hai
26 Tháng Mười
Thứ ba
27 Tháng Mười
Thứ tư
28 Tháng Mười
Thứ năm
29 Tháng Mười
Thứ sáu
30 Tháng Mười
Thứ bảy
31 Tháng Mười
Chủ nhật
01 Tháng Mười Một


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website