Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Lịch công tác
Lịch công tác In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng

16 Tháng Mười 2017 - 22 Tháng Mười 2017
Ngày Thời gian Nội dung Địa Điểm Thành phần tham dự
Thứ hai
16 Tháng Mười
08:00  Tiếp tục ghi danh Delf-Dalf Chi tiết Liên hệ Văn phòng
Thứ ba
17 Tháng Mười
Thứ tư
18 Tháng Mười
Thứ năm
19 Tháng Mười
13:00  Đại hội CNVC năm 2017 Chi tiết A412 Toàn khoa
13:30  Atelier 2 Chi tiết Liên hệ Chi đoàn GV
15:00  Đại hội Công đoàn Chi tiết A412 Toàn khoa
Thứ sáu
20 Tháng Mười
Thứ bảy
21 Tháng Mười
09:00  Trao đổi về định hướng chuyên ngành BPD Chi tiết C1009 Tổ BPD
Chủ nhật
22 Tháng Mười


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản