Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Lịch công tác
Lịch công tác In Email help
Xem theo năm Xem theo tháng Xem theo tuần Ngày hôm nay Tìm kiếm Chuyển đến tháng

16 Tháng Bảy 2018 - 22 Tháng Bảy 2018
Ngày Thời gian Nội dung Địa Điểm Thành phần tham dự
Thứ hai
16 Tháng Bảy
Thứ ba
17 Tháng Bảy
Thứ tư
18 Tháng Bảy
14:00  Họp HĐ tuyển sinh SĐH Chi tiết C.207 Thầy Thắng
Thứ năm
19 Tháng Bảy
08:00  Họp HĐ Khoa Chi tiết A412 Liên hệ
13:00  Họp Công đoàn Chi tiết A412 Toàn khoa
14:30  Họp tổng kết Khoa Chi tiết A412 Toàn khoa
Thứ sáu
20 Tháng Bảy
Thứ bảy
21 Tháng Bảy
Chủ nhật
22 Tháng Bảy


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản