French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Những hình ảnh hoạt động của Công đoàn Lễ kỉ niệm 8.3 và công diễn Hội thi văn nghệ

Đảng ủy tặng hoa nhân ngày QTNP 8.3

Các cá nhân nhận giải đơn ca

Các đơn vị nhận giải song ca, tam ca

Các đơn vị nhận giải tốp ca

Các đơn vị nhận giải hợp ca

Các đơn vị nhận giải Chương trình

Các đơn vị nhận giải Múa

Các đơn vị nhận giải Toàn đoàn

Liên quân: Phòng TC-HC+KH-TC+QT-TB+GDNC+GDQP

Tiết mục LK: 1000 năm Thăng Long Hà Nội và đất nước hôm nay - Giải Ba

Liên quân TCHC+KHTC+QTTB+GDNC+GDQP

Tiết mục LK: 1000 năm Thăng Long Hà Nội và đất nước hôm nay - Giải Ba

BD: Nguyễn Kỷ Trung - Khoa TLGD

Tiết mục ca cổ : Dòng sông quê em

BD: Khoa Tiếng Anh và Tổ NNKC

Múa : Vạn xuân - Giải Ba

BD: Khoa Tiếng Anh và Tổ NNKC

Múa : Vạn xuân - Giải Ba

BD : Văn Hòa -Phòng CTCT và HSSV

Đơn ca: Gió đồng - tiết mục tự biên - Giải Nhất

Liên quân: TCHC+ KHTC+QTTB+GDNC+GDQP

Múa Lúng liếng hội xuân - Giải Nhất

Liêng quân: TCHC+KHTC+QTTB+GDNC+GDQP

Múa: Lúng liếng hội xuân - Giải Nhất

Phòng HTQT+BM Tiếng Nhật

Đơn ca:Người yêu dấu - Giải Ấn tượng

Phòng HTQT+ BM Tiếng Nhật

Đơn ca:Người yêu dấu - Giải Ấn tượng

Liên quân: TCHC+KHTC+QTTB+GDNC+GDQP

Tam ca:Quê hương ba miền -Giải Nhì

Khoa GDMN

Múa : Trống hội non sông - Giải Nhì

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»