French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Những hình ảnh hoạt động của Công đoàn Hình họp mặt cán bộ nghỉ hưu năm 2012

Hiệu trưởng phát biểu trong buổi họp mặt

ht 1.jpg

Hiệu trưởng tặng quà lưu niệm cán bộ nghỉ hưu năm 2012

ht 10.jpg

Hiệu trưởng tặng quà lưu niệm cán bộ nghỉ hưu năm 2012

ht 11.jpg

Hiệu trưởng và Bí thư Đảng ủy tặng quà lưu niệm cán bộ nghỉ hưu năm 2012

ht 12.jpg

Cán bộ hưu trí chụp hình lưu niệm

ht 13.jpg

Cán bộ hưu trí chụp hình lưu niệm với Hiệu trưởng

ht 14.jpg

Cán bộ hưu trí chụp hình lưu niệm với Hiệu trưởng

ht 15.jpg

Cán bộ hưu trí chụp hình lưu niệm với Hiệu trưởng

ht 16.jpg

Cán bộ hưu trí chụp hình lưu niệm với Hiệu trưởng

ht 17.jpg

Cán bộ hưu trí chụp hình lưu niệm với Hiệu trưởng

ht 18.jpg

Cán bộ hưu trí chụp hình lưu niệm với Hiệu trưởng

ht 19.jpg

Hiệu trưởng phát biểu trong buổi họp mặt

ht 2.jpg

Cán bộ hưu trí chụp hình lưu niệm

ht 20.jpg

Hiệu trưởng phát biểu trong buổi họp mặt

ht 3.jpg

Phó Hiệu trưởng phát biểu trong buổi họp mặt

ht 4.jpg

Bí thư Đảng ủy phát biểu trong buổi họp mặt

ht 5.jpg

Bí thư Đảng ủy phát biểu trong buổi họp mặt

ht 6.jpg

Hiệu trưởng tặng quà lưu niệm cán bộ nghỉ hưu năm 2012

ht 7.jpg

Bí thư Đảng ủy tặng quà lưu niệm cán bộ nghỉ hưu năm 2012

ht 8.jpg

Phó Hiệu trưởng tặng quà lưu niệm cán bộ nghỉ hưu năm 2012

ht 9.jpg