French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  

Hình họp mặt cán bộ nghỉ hưu năm 2012


Số hình ảnh: 20

Thời gian tạo: 15:06:24 04-06-2012


CB CĐ ủng hộ quỹ "Góp đá xây dựng Trường Sa"


Số hình ảnh: 18

Thời gian tạo: 10:06:35 29-06-2011


Hội thao Công đoàn năm 2011


Số hình ảnh: 23

Thời gian tạo: 13:03:41 28-03-2011


Lễ kỉ niệm 8.3 và công diễn Hội thi văn nghệ


Số hình ảnh: 23

Thời gian tạo: 10:03:03 09-03-2011


Văn nghệ Chào tương lai


Số hình ảnh: 25

Thời gian tạo: 11:03:18 07-03-2011


«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»