Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  

Hình họp mặt cán bộ nghỉ hưu năm 2012


Images: 20

Created: 15:06:24 04-06-2012


CB CĐ ủng hộ quỹ "Góp đá xây dựng Trường Sa"


Images: 18

Created: 10:06:35 29-06-2011


Hội thao Công đoàn năm 2011


Images: 23

Created: 13:03:41 28-03-2011


Lễ kỉ niệm 8.3 và công diễn Hội thi văn nghệ


Images: 23

Created: 10:03:03 09-03-2011


Văn nghệ Chào tương lai


Images: 25

Created: 11:03:18 07-03-2011


«首页上页12下页末页»