Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Tất cả các Album

GDTH: Lễ tri ân 19/11/2006


Tên Album: GDTH: Lễ tri ân 19/11/2006

Số hình ảnh: 23

Thời gian tạo: 00:02:57 13-02-2011

Được chỉnh sửa: 01:02:34 13-02-2011

Ngày 19/11/2006, sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học đã tổ chức đêm văn nghệ "Lễ Tri ân" như lời bày tỏ tấm lòng của các giáo viên tương lai đối với các thầy cô đang dìu dắt họ...


GDTH: Nghiệp vụ Sư phạm 2010-2011


Tên Album: GDTH: Nghiệp vụ Sư phạm 2010-2011

Số hình ảnh: 2

Thời gian tạo: 13:02:45 16-02-2011

Được chỉnh sửa: 15:02:39 16-02-2011Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội