Khoa Toán-Tin
  
Kết quả thi đầu vào lớp "Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - English language teaching methodology" (Khóa 30) PDF In Email
Thứ ba, 23 Tháng 5 2017 08:29

Kết quả tại đây

Bắt đầu học lúc 8g00 ngày 02/07/2017 tại phòng học A203 - dãy A - cơ sở 280 An Dương Vương Q5

 
          Tin hoạt động   
          Tin tức và Thông báo đào tạo