Khoa Toán-Tin
  
Tổ văn phòng PDF In Email
Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 14:01
Stt Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Lý lịch KH
1 Vũ Thị Nga Cử nhân Giáo vụ khoa Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Lê Thị Linh Phi Thạc sĩ Trợ lý tổ chức Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Lê Thanh Hải Cử nhân Quản lý phòng thực hành nghiệp vụ sư phạm Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
          Tin hoạt động   
          Tin tức và Thông báo đào tạo    Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...