Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

CV500_Thông báo kí hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường năm 2018 PDF In Email
Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 16:09

Thông báo kí hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường năm 2018

Danh mục đề tài cấp Trường năm 2018

 
          Tin tức Khoa - Phòng Ban   
          Tin tức và Thông báo đào tạo   


 Tin mới cập nhật 

TỔ CHỨC BUỔI GẶP GIỮA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, KHOA VỚI ĐẠI DIỆN SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Nhằm giải đáp thắc mắc, phản ánh của sinh viên về các chế độ, chính sách, điều kiện, phương tiện dạy và học của Trường, của khoa trong thời gian vừa qua, Khoa CNTT tổ chức buổi gặp giữa BCN khoa với tất cả lớp trưởng các...