Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

CV78_Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia_ĐHSP Hà Nội PDF In Email
Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 14:26

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia

"Đào tạo giáo viên Công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông"

 
          Tin tức Khoa - Phòng Ban   
          Tin tức và Thông báo đào tạo