Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Kế hoạch Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 PDF In Email
Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 10:13

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

 
          Tin tức Khoa - Phòng Ban   
          Tin tức và Thông báo đào tạo