Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Thông báo Tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 PDF In Email
Thứ tư, 31 Tháng 7 2019 09:24

Thông báo Tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 
          Tin tức Khoa - Phòng Ban   
          Tin tức và Thông báo đào tạo   


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đăng ký học phần HK2 (2019-2020) và trả nợ HP

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên việc sau:   Về việc ký đơn nâng sỉ số hay mở thêm học phần, nếu sinh viên chưa kịp đăng ký hay nợ học phần (dành cho sinh viên các khóa từ K42 , K41, K40 . trờ về trước)  cần mở thêm sĩ số hay...