Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Hoàn chỉnh thuyết minh đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2020 PDF In Email
Thứ hai, 26 Tháng 10 2020 10:12

CV398: Hoàn chỉnh thuyết minh đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2020

Mẫu thuyết minh: DOC

Mẫu dự trù kinh phí: XLSX

 
          Tin tức Khoa - Phòng Ban   
          Tin tức và Thông báo đào tạo   


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v lấy ý kiến người học, sinh viên Học kỳ 1 2020-2021

  Khoa thông báo về việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cho sinh viên có thể thực hiện đầy đủ việc khảo sát của mình. Thông báo sẽ được đăng tải trên trang