Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Thông báo Kết quả xét xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 PDF In Email
Thứ tư, 27 Tháng 1 2021 17:35

Kết quả xét xét đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020

Tải về

 
          Tin tức Khoa - Phòng Ban   
          Tin tức và Thông báo đào tạo   


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v lấy ý kiến người học, sinh viên Học kỳ 1 2020-2021

  Khoa thông báo về việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cho sinh viên có thể thực hiện đầy đủ việc khảo sát của mình. Thông báo sẽ được đăng tải trên trang