Khoa Toán-Tin
  
NCQ: Điểm giữa kì Hình học, lớp Bến Tre K3 PDF In Email
Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 11:14

Điểm giữa kì (30%) học phần Hình học, lớp Bến Tre K3

 

STT Mã số SV Họ tên Điểm chữ Ghi chú
1 791 Lương Trường An 5 Năm
2 792 Phạm Thị Diễm Châu 10 Mười
3 793 Nguyễn Thùy Tâm Châu 9 Chín
4 794 Trương Chí Công 7 Bảy
5 795 Lê Thị Thùy Dương 5 Năm
6 796 Nguyễn Hạnh Dung 8 Tám
7 797 Trương Thị Đào 5 Năm
8 798 Võ Phúc Hậu 7 Bảy
9 799 Cao Thị Thúy Hằng 5 Năm
10 800 Lê Hồng Hạnh 7 Bảy
11 801 Lê Thị Mỹ Hạnh 8 Tám
12 802 Tô Chí Hải 7 Bảy
13 803 Lê Nguyễn Thanh Vân Hồng 8 Tám
14 804 Nguyễn Thị Bé Hương 8 Tám
15 805 Bùi Thị Kim Khoa 6 Sáu
16 806 Trần Thị Thúy Kiều 8 Tám
17 807 Nguyễn Thị Lan 7 Bảy
18 808 Nguyễn Thị Ngọc 7 Bảy
19 809 Phạm Thị Mỹ Lệ 7 Bảy
20 810 Nguyễn Thị Hồng Liên 7 Bảy
21 811 Nguyễn Thị Khánh Linh 7 Bảy
22 812 Bùi Võ Tuyết Ngân 7 Bảy
23 813 Nguyễn Thị Thảo Nghi 7 Bảy
24 814 Lê Thị Bích Ngọc 7 Bảy
25 815 Mai Chí Nguyện 7 Bảy
26 816 Hồ Thanh Nhàn 8 Tám
27 817 Vũ Thị Huỳnh Như 7 Bảy
28 818 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 7 Bảy
29 819 Nguyễn Hoài Phương CT Cấm thi
30 820 Võ Thị Ngọc Phụng 7 Bảy
31 821 Nguyễn Quốc Phương Quyên 6 Sáu
32 822 Nguyễn Thanh Sơn 6 Sáu
33 823 Phan Thị Hồng Thắm 9 Chín
34 824 Trần Thị Lệ Thanh 7 Bảy
35 825 Nguyễn Thị Lan Thanh 6 Sáu
36 826 Phạm Thị Xuân Thảo 7 Bảy
37 827 Nguyễn Phương Thảo 7 Bảy
38 828 Trần Thị Lệ Thơ 7 Bảy
39 829 Hồ Thị Thơ 8 Tám
40 830 Nguyễn Thị Kim Thúy 6 Sáu
41 831 Trần Thị Thùy Trang 8 Tám
42 832 Nguyễn Diễm Trinh 6 Sáu
43 833 Võ Thị Tuyền 7 Bảy
44 834 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 7 Bảy
45 835 Chung Tấn Tỷ 7 Bảy
46 836 Trần Ngọc Phương Uyên 7 Bảy
47 837 Lữ Thị Thùy Vân CT Cấm thi
48 838 Nguyễn Thị Xuyên 7 Bảy
49 839 Trần Phương Hải Yến 6 Sáu
50 840 Huỳnh Thị Nguyệt Yến CT Cấm thi
51 710 Nguyễn Thúy An 7 Bảy
52 712 Lê Thị Hồng Cẩm 7 Bảy
53 716 Hồ Thị Bé Diễm 6 Sáu
54 719 Lê Ngọc Duyên 4 Bốn
55 721 Nguyễn Thanh Giang 7 Bảy
56 723 Phạm Thị Thúy Hằng 7 Bảy
57 725 Nguyễn Thị Hồng Hạnh CT Cấm thi
58 728 Hồ Thị Trúc 7 Bảy
59 729 Phùng Thị Ngọc 5 Năm
60 731 Nguyễn Hữu Hiển 7 Bảy
61 733 Huỳnh Thị 7 Bảy
62 734 Nguyễn Thị Diễm Hương 7 Bảy
63 735 Hồ Thiên Hương 7 Bảy
64 738 Bùi Thị Diễm Kiều 7 Bảy
65 744 Hoàng Khánh Linh 7 Bảy
66 745 Nguyễn Thị Trúc Linh 7 Bảy
67 747 Nguyễn Thị Loan 5 Năm
68 748 Đặng Kim Ngân 7 Bảy
69 749 Phạm Thị Kim Ngân 7 Bảy
70 750 Nguyễn Thị Ngọc Kim Ngân 7 Bảy
71 753 Nguyễn Thị Ngọc CT Cấm thi
72 754 Phạm Thị Hồng Ngọc 7 Bảy
73 757 Nguyễn Thị Nhanh 6 Sáu
74 759 Nguyễn Thị Ý Nhi 8 Tám
75 760 Trương Thị Bảo Như 7 Bảy
76 761 Nguyễn Thị Cẩm Như 7 Bảy
77 764 Huỳnh Thị Kim Phấn 7 Bảy
78 765 Nguyễn Thị Phương 7 Bảy
79 767 Trần Duy Phước 7 Bảy
80 769 Nguyễn Thị Quyên 7 Bảy
81 771 Huỳnh Thị Ngọc Son CT Cấm thi
82 774 Nguyễn Quế Thanh 8 Tám
83 777 Lê Phương Thảo 8 Tám
84 778 Bùi Ngọc Thảo 8 Tám
85 781 Nguyễn Thị Kim Thi 8 Tám
86 784 Lê Thị Anh Thư 7 Bảy
87 785 Trần Thị Diễm Thúy CT Cấm thi
88 787 Huỳnh Đoàn Phương Thy 7 Bảy
89 788 Võ Công Tiến 9 Chín
90 789 Võ Thị Cẩm Tiên 7 Bảy
91 790 Nguyễn Minh Trang 6 Sáu
92 793 Nguyễn Nhựt Trường 7 Bảy
 
          Tin hoạt động   
          Tin tức và Thông báo đào tạo    Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...