Khoa Toán-Tin
  
Thông báo v/v kế hoạch đào tạo học song ngành. PDF In Email
Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 09:46

Sinh viên đọc thông báo và tải file về xem chi tiết.

Sinh viên "BẮT ĐẦU TỪ 9 GIỜ NGÀY 15/07/2017 ĐẾN 17 GIỜ NGÀY 31/07/2017 TRƯỜNG SẼ MỞ CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC SONG NGÀNH TRÊN TRANG ONLINE" Sau thời gian này sinh viên muốn học song ngành sẽ không được giải quyết

 
          Tin hoạt động   
          Tin tức và Thông báo đào tạo